Smedjanpodden
163: Så kan privatiseringar göra välfärden bättre

163: Så kan privatiseringar göra välfärden bättre

June 16, 2021

Trettio år efter valfrihetsreformerna som öppnade upp den offentliga välfärden för privata utförare är företagande inom välfärdssektorn på många sätt en självklarhet. Samtidigt höjs fler kritiska röster – även inom borgerligheten. 

Vad handlar kritiken om? Vilka effekter har privatiseringarna fått? Vad skulle behövas för ytterligare reformer för bättre fungerande marknader, och hur ska välfärden finansieras i framtiden?

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Mårten Blix, doktor i nationalekonomi och forskare på Institutet för Näringslivsforskning, Klas Tikkanen, operativ chef på Nordic Capital, och Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro.

162: Så förstördes svensk elförsörjning och så kan vi laga den

162: Så förstördes svensk elförsörjning och så kan vi laga den

June 9, 2021

De senaste åren har det knappt gått en vecka utan nya rubriker om elbrist och kris i elförsörjningen. Hur gick det till när Sverige på några decennier gick från att ha ett mycket välfungerande system för elförsörjning till dagens krissituation? Varför är den planerade elproduktionen från vatten- och kärnkraftverk viktig? Och vilka politiska beslut krävs på kort och på lång sikt för att återupprätta det svenska elförsörjningen?

Svend Dahl diskuterar med Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala Universitet och författare till den nya boken ”Allt du behöver veta om svensk elförsörjning”, och Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig på Timbro.

161: Liberalism i kristider

161: Liberalism i kristider

June 2, 2021

Tidigare i veckan infördes lättnader av pandemirestriktionerna. Beskedet välkomnades av många, och innebär för vissa branscher en förhoppning om att klara och återhämta sig. Samtidigt tycker andra att det är förhastat.

Är det rätt att genomföra lättnader nu? Bör vi öppna upp mer? Vilken situation under pandemin ger skäl till vilken åtgärd? Hur ska man som liberal resonera kring frihetsinskränkningar i kristider?

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Caspian Rehbinder och Andreas Bergh, välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för näringslivsforskning.

160: Jämlikhet i marknadsekonomin

160: Jämlikhet i marknadsekonomin

May 26, 2021

Veckans avsnitt handlar om jämställdhet och jämlikhet inom marknadsekonomin. Kvotering utifrån kön, sexualitet och etnicitet är återigen på kartan, och den eviga tanken att det fria näringslivet i grunden skapar ojämlikhet som politiken sedan behöver jämna ut återkommer inom LO och socialdemokratin.

Stämmer bilden av att samhället präglas av allt djupare klyftor? Hur har reallöneutvecklingen och antalet arbetstillfällen utvecklats över tid? Och vad finns det för svar på frågan om jämställdhet inom näringslivet för den som inte tror på kvotering?

Catarina Kärkkäinen samtalar med Benjamin Dousa och Fredrik Johansson, kommunikationsrådgivare och krönikör i Svenska Dagbladet, Axess och Smedjan.

Länkar till texterna i avsnittet:

”Ägande slår wokekultur” av Benjamin Dousa: https://timbro.se/smedjan/agande-slar-wokekultur/

”Arbetet struntar i LO-medlemmarna” av Fredrik Johansson: https://timbro.se/smedjan/arbetet-struntar-i-lo-medlemmarna/

159: Liberaler måste vara på sin vakt mot socialdemokrater

159: Liberaler måste vara på sin vakt mot socialdemokrater

May 19, 2021

”Socialdemokratin har en gruppbaserad och utjämnande syn på rättvisa, som är formad i en marxistisk tanketradition”, säger Caspian Rehbinder i veckans avsnitt.

Relationen mellan liberaler och socialdemokrater har satt sin prägel på innevarande mandatperiod, och det mesta talar för att diskussionen kommer att bli allt intensivare ju närmare valet vi kommer. 

Häromveckan publicerade Dagens Nyheters kultursida en artikel där redaktörerna för tidskriften Liberal Debatt, Emma Høen Bustos och Matilda Molander, tillsammans med den socialdemokratiska tidskriften Tidens chefredaktör Payam Moula argumenterade för att socialdemokratin och liberalismen delar viktiga ideologiska övertygelser som skulle kunna ligga till grund för ett gemensamt politiskt projekt.

Men hur ser den ideologiska gemenskapen mellan liberaler och socialdemokrater egentligen ut, om den ens existerar? Behöver politiska samarbeten alltid bygga på starka värderingsgemenskaper? Och hur har socialdemokrater och liberaler historiskt sett förhållit sig till varandra? 

Svend Dahl samtalar med Emma Høen Bustos, en av författarna bakom DN-artikeln, Caspian Rehbinder, som är medarbetare på Timbro, och Claes Arvidsson, författare till flera böcker om svensk politisk historia. 

158: Studieavgifter omfördelar uppåt

158: Studieavgifter omfördelar uppåt

May 12, 2021

Studieavgifter till universitet och högskolor är normen inom OECD, men i Sverige betraktas förslaget som att det strider mot vårt mål att högre utbildning ska vara tillgänglig för alla.

Skulle studieavgifter försämra tillgången till högre utbildning för sämre bemedlade? Hur ser det ut i resten av världen? Gynnar högre utbildningen i själva verket högutbildade och höginkomsttagare? Kan man i så fall motivera den regressiva omfördelningen? Catarina Kärkkäinen samtalar med Oskar Qvarfort och Adam Danieli.

Länkar ur avsnittet:

Rapporten Kostnaden för kunskap: https://timbro.se/valfard/studieavgifter-i-hogskolan/

Krönikan Studieavgifter skulle gynna studenterna: https://timbro.se/smedjan/studenter-bor-vara-med-och-bara-kostnaden-for-utbildning/

Essän Välfärdsstaten är ingen Robin Hood: https://timbro.se/smedjan/valfardsstaten-ar-ingen-robin-hood/

157: Kapitalskatterna hindrar investeringar

157: Kapitalskatterna hindrar investeringar

May 6, 2021

”Jag tror verkligen att vi kommer att se en våg av ökade kapitalskatter över världen”, sade finansminister Magdalena Andersson nyligen. Kommer den även i Sverige? Har vi låga skatter på kapital jämfört med omvärlden? Hur påverkar kapitalskatterna sparande, investeringar och tillväxt? 

Catarina Kärkkäinen samtalar med Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro, och Klas Tikkanen, operativ chef på Nordic Capital.

Länkar: Jacob Lundbergs bok Allt du behöver veta om skatter: https://www.adlibris.com/se/bok/allt-du-behover-veta-om-skatter-9789177032304

Skatt på kapital – en internationell jämförelse: https://timbro.se/ekonomi/skatter/skatt-pa-kapital-jamforelse/ 

156: Framtiden för Bromma flygplats

156: Framtiden för Bromma flygplats

April 28, 2021

Regeringen gav i dagarna besked om att man vill stänga Bromma flygplats, och tillsätter en snabbutredning för att avveckla ”så snabbt som möjligt”. Den borgerliga oppositionen är kritisk liksom stora delar av näringslivet.

Vad finns det för målkonflikter i frågan om Bromma? Hur ska man resonera om lönsamhet, miljö och kapacitet? Behövs flygplatsen? Och kommer flygandet se ut som vanligt efter pandemin?

Catarina Kärkkäinen och Svend Dahl samtalar med Fredrik Kämpfe, branschchef för flyg på Transportföretagen, och Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern. 

155: Politiserade Svenska kyrkan

155: Politiserade Svenska kyrkan

April 21, 2021

Samtidigt som religionen har återkommit till det offentliga samtalet kritiseras Svenska kyrkan för att ta en alltför politisk och vänsterlutande roll. Valet att yttra sig i en spontanremiss om språkkrav för medborgarskap är det senaste exemplet som föranlett kritik.

Börjar borgerliga ifrågasätta sin tillhörighet till Svenska kyrkan? Var går gränsen mellan samhällsengagemang och politik? Är det ett problem när fler samhällssfärer som civilsamhället och religionen blir mer politiska?

Catarina Kärkkäinen samtalar med Ann Heberlein, teologie doktor i etik och författare, och Joel Halldorf, skribent, författare och docent i kyrkohistoria.

154: Staten kan inte planera fram innovation

154: Staten kan inte planera fram innovation

April 14, 2021

Veckans avsnitt handlar om innovation och hur idéer och framsteg kommer till inom forskning och näringsliv. Varför bör forskningen betraktas som Sveriges sista planmonopol? Hur fungerar innovationsstöd till företag? Och om det inte fungerar – vad kan göras i stället? 

Catarina Kärkkäinen samtalar med Adam Danieli och Christian Sandström, biträdande professor inom Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 

Länkar till artiklarna som nämns i avsnittet: https://timbro.se/smedjan/sveriges-sista-planekonomi/

https://timbro.se/smedjan/aktiv-industripolitik-blir-inte-battre-med-kandisekonomer/