Smedjanpodden
90: Bengt Ohlsson

90: Bengt Ohlsson

January 15, 2020
Nytt år – ny programledarduo! Karin Svanborg-Sjövall och Maria Eriksson presenterar sig och möter Bengt Ohlsson, som är författare och ny krönikör i Smedjan. Vi pratar också om sci-fi i Kina och om varför kultursidorna ägnar sig mer åt politik än kultur. Lever vi i en kollektiv framtidschock? Kan det i så fall förklara att det politiska läget ser ut som det gör? Och stämmer det verkligen att saker förändras snabbare än någonsin?
 
Notera att veckans avsnitt släpps på en onsdag – från och med nu släpps Smedjanpodden på onsdagar!
89: Sista avsnittet med Blanche och Lars Anders

89: Sista avsnittet med Blanche och Lars Anders

January 4, 2020

Avsnitt 89 blir Smedjanpoddens sista avsnitt med Lars Anders och Blanche. Redaktörerna utvärderar 2019, ett år som präglats av lag- och ordningsfrågor och partipolitiska omvälvningar. Socialdemokraterna verkar ha förlorat sin position som Sveriges största parti, men kan tack vare alla sina stödpartier än så länge behålla sin maktställning.

Vi utvärderar även 2010-talet: terrorvågen, invandringsdebatten, den sociala ingenjörskonstens återkomst, identitetspolitikens beklagliga succé, det nya medielandskapet och de nya politiska skiljelinjerna.

Slutligen blickar vi tillbaka över våra nästan tre år med Smedjan, och nästan två år med Smedjanpodden. Äganderätten och den individuella autonomin inskränks alltmer, förvaltningen krisar och meritokratin är på tillbakagång, men det går även att hitta ljusglimtar.

Turn on, tune in, freak out!

88: Torbjörn Elensky

88: Torbjörn Elensky

December 26, 2019

Varför är borgerligheten så dålig på kulturfrågor? Hur oroade bör vi vara av teknikutvecklingens mörka sidor? Har nationalstaten någon framtid? I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders med författaren Torbjörn Elensky om kulturkritik och kulturpolitik, om ett skräckscenario för Sveriges framtid och om hur gränser fungerar och bör fungera.

Turn on, tune in, freak out!

87: Dan Korn

87: Dan Korn

December 19, 2019

Hur skiljer man svenska traditioner från andra? Är luciafirandet hotat? Är det sekulära Sverige egentligen bara en illusion? I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche Sande och Lars Anders Johansson med folklivsforskaren och rabbinen Dan Korn om svensk kultur och sekularism. Vi hinner även avhandla liberalismens kluvna inställning till religionsfrihet – ska man vara fri att utöva sin religion, eller fri från religion? – och Sverigedemokraternas inställning till kulturarvet.

Turn on, tune in, freak out!

86: Lars Åberg

86: Lars Åberg

December 12, 2019

Vad är det egentligen som gått fel i svensk invandrings- och integrationspolitik? Är det över huvud taget möjligt att undvika segregation och skapa eller återupprätta en utbredd känsla av samhörighet och tillit?

Och vad är det som har gjort att problem som våld, bombdåd och extremism fått så bra fäste just i Malmö? I veckans avsnitt träffar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders författaren och journalisten Lars Åberg, aktuell med boken All Inclusive, för att diskutera all inclusive-landet Sverige och framtidsstaden Malmö.

Turn on, tune in, freak out!

85: Kulturpolitik och tomma cigarettpaket

85: Kulturpolitik och tomma cigarettpaket

December 5, 2019

I veckans avsnitt rastar Blanche Sande och Lars Anders Johansson varsin gammal käpphäst: förmynderi och kulturpolitik. Andelen cigaretter som inte är beskattade i Sverige ökar på den svenska marknaden. Att fler föredrar att ta med cigaretter hem från semestern eller köpa smuggelcigaretter och piratkopior är inte konstigt med tanke på den svenska tobakspolitiken, men konsekvenserna blir allvarliga.

Och det är besvärligt att vara frihetlig i kulturpolitiken, eftersom folk ofta utgår ifrån att det man inte vill skattefinansiera vill man inte ha över huvud taget. I stället behöver borgerliga och frihetliga röster bli bättre på att lyfta fram de positiva effekterna av ett kulturliv som står fritt från politisk styrning

Turn on, tune in, freak out!

84: Våld, Brexit och Iraks försvarsminister

84: Våld, Brexit och Iraks försvarsminister

November 28, 2019

I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders om Iraks försvarsminister och hur han påverkar Sverigebilden. Att han suttit på en ministerpost i Irak och samtidigt lyckats få bidrag från den svenska Försäkringskassan är bisarrt, men tyvärr inte särskilt konstigt.

Vi talar även om det ressentimentsdrivna våldet, en ny typ av våld som baserar sig på etniska, sociala och kulturella motsättningar och där förnedring är ett självändamål.

Slutligen har vi intervjuat David Goodhart, och delar med oss av några av hans insikter angående Brexit, mångfald och kulturkriget.

Turn on, tune in, freak out!

83: Unga kriminella och den S-märkta borgerligheten

83: Unga kriminella och den S-märkta borgerligheten

November 21, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Blanche Sande och Lars Anders Johansson den kraftigt ökande ungdomsbrottsligheten och hur Sveriges naiva syn på kriminella blir ännu värre när den kombineras med en naiv syn på barn och unga. Vi diskuterar även hur Socialdemokraternas problemformuleringsprivilegium entusiastiskt upprätthålls av liberaler och konservativa som reflexmässigt markerar mot varandra genom att inta en socialdemokratisk hållning. Det hjälper inte heller att Moderaterna blundar för, eller agerar i de rödgrönas intresse, i flera symbolfrågor utan att verka förstå hur viktiga de är för väljarna.

Turn on, tune in, freak out!

82: Galaxia Wallin

82: Galaxia Wallin

November 14, 2019

Är hederskultur en fråga om kultur eller om religion? Vad kan det offentliga Sverige göra åt problemen? I veckans avsnitt har Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders besök av Galaxia Wallin. Vi diskuterar lärares och socialtjänstemäns tillkortakommanden och hur rädslan för att stämplas som främlingsfientlig skapar en undfallenhet mot hedersförtryck.

Vi pratar också om möjligheterna att utrota problemen. Går det över huvud taget att förändra så djupt rotade föreställningar om människans roll i förhållande till kollektivet?

81: Battle of Ideas, elefantkyrkogården och den impotenta staten

81: Battle of Ideas, elefantkyrkogården och den impotenta staten

November 7, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche sin resa till Battle of Ideas i London. Det engelska debattklimatet utvecklas i positiv riktning – kanske finns det hopp om förbättring även i Sverige?

Vi diskuterar även Regeringskansliets elefantkyrkogård och vilka incitament som uppstår för svenska myndighetschefer när de kan göra sig omöjliga på jobbet och i stället för att drabbas av negativa konsekvenser fortsätta uppbära skyhög lön som generaldirektörer på Regeringskansliet. Det vore bra för såväl skattebetalarna som myndigheterna om cheferna hade lite otryggare anställningar.

Slutligen talar vi om de imamer som trots att de innebär ett hot mot rikets säkerhet har försatts på fri fot, eftersom utvisning i sin tur skulle hota deras säkerhet. Vi är inte entusiastiska över statens förmåga att skydda sina medborgare mot hot.