Smedjanpodden
86: Lars Åberg

86: Lars Åberg

December 12, 2019

Vad är det egentligen som gått fel i svensk invandrings- och integrationspolitik? Är det över huvud taget möjligt att undvika segregation och skapa eller återupprätta en utbredd känsla av samhörighet och tillit?

Och vad är det som har gjort att problem som våld, bombdåd och extremism fått så bra fäste just i Malmö? I veckans avsnitt träffar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders författaren och journalisten Lars Åberg, aktuell med boken All Inclusive, för att diskutera all inclusive-landet Sverige och framtidsstaden Malmö.

Turn on, tune in, freak out!

85: Kulturpolitik och tomma cigarettpaket

85: Kulturpolitik och tomma cigarettpaket

December 5, 2019

I veckans avsnitt rastar Blanche Sande och Lars Anders Johansson varsin gammal käpphäst: förmynderi och kulturpolitik. Andelen cigaretter som inte är beskattade i Sverige ökar på den svenska marknaden. Att fler föredrar att ta med cigaretter hem från semestern eller köpa smuggelcigaretter och piratkopior är inte konstigt med tanke på den svenska tobakspolitiken, men konsekvenserna blir allvarliga.

Och det är besvärligt att vara frihetlig i kulturpolitiken, eftersom folk ofta utgår ifrån att det man inte vill skattefinansiera vill man inte ha över huvud taget. I stället behöver borgerliga och frihetliga röster bli bättre på att lyfta fram de positiva effekterna av ett kulturliv som står fritt från politisk styrning

Turn on, tune in, freak out!

84: Våld, Brexit och Iraks försvarsminister

84: Våld, Brexit och Iraks försvarsminister

November 28, 2019

I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders om Iraks försvarsminister och hur han påverkar Sverigebilden. Att han suttit på en ministerpost i Irak och samtidigt lyckats få bidrag från den svenska Försäkringskassan är bisarrt, men tyvärr inte särskilt konstigt.

Vi talar även om det ressentimentsdrivna våldet, en ny typ av våld som baserar sig på etniska, sociala och kulturella motsättningar och där förnedring är ett självändamål.

Slutligen har vi intervjuat David Goodhart, och delar med oss av några av hans insikter angående Brexit, mångfald och kulturkriget.

Turn on, tune in, freak out!

83: Unga kriminella och den S-märkta borgerligheten

83: Unga kriminella och den S-märkta borgerligheten

November 21, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Blanche Sande och Lars Anders Johansson den kraftigt ökande ungdomsbrottsligheten och hur Sveriges naiva syn på kriminella blir ännu värre när den kombineras med en naiv syn på barn och unga. Vi diskuterar även hur Socialdemokraternas problemformuleringsprivilegium entusiastiskt upprätthålls av liberaler och konservativa som reflexmässigt markerar mot varandra genom att inta en socialdemokratisk hållning. Det hjälper inte heller att Moderaterna blundar för, eller agerar i de rödgrönas intresse, i flera symbolfrågor utan att verka förstå hur viktiga de är för väljarna.

Turn on, tune in, freak out!

82: Galaxia Wallin

82: Galaxia Wallin

November 14, 2019

Är hederskultur en fråga om kultur eller om religion? Vad kan det offentliga Sverige göra åt problemen? I veckans avsnitt har Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders besök av Galaxia Wallin. Vi diskuterar lärares och socialtjänstemäns tillkortakommanden och hur rädslan för att stämplas som främlingsfientlig skapar en undfallenhet mot hedersförtryck.

Vi pratar också om möjligheterna att utrota problemen. Går det över huvud taget att förändra så djupt rotade föreställningar om människans roll i förhållande till kollektivet?

81: Battle of Ideas, elefantkyrkogården och den impotenta staten

81: Battle of Ideas, elefantkyrkogården och den impotenta staten

November 7, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche sin resa till Battle of Ideas i London. Det engelska debattklimatet utvecklas i positiv riktning – kanske finns det hopp om förbättring även i Sverige?

Vi diskuterar även Regeringskansliets elefantkyrkogård och vilka incitament som uppstår för svenska myndighetschefer när de kan göra sig omöjliga på jobbet och i stället för att drabbas av negativa konsekvenser fortsätta uppbära skyhög lön som generaldirektörer på Regeringskansliet. Det vore bra för såväl skattebetalarna som myndigheterna om cheferna hade lite otryggare anställningar.

Slutligen talar vi om de imamer som trots att de innebär ett hot mot rikets säkerhet har försatts på fri fot, eftersom utvisning i sin tur skulle hota deras säkerhet. Vi är inte entusiastiska över statens förmåga att skydda sina medborgare mot hot.

80: Likriktad skola, antimeritokrati och regeringens vapenpopulism

80: Likriktad skola, antimeritokrati och regeringens vapenpopulism

October 31, 2019

I veckans avsnitt sågar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders det svenska skolväsendet. Det är redan alldeles för likriktat, och de förslag som diskuteras nu, som att slopa högskoleprovet eller förbjuda konfessionella friskolor, skulle bara förvärra problemet. Det behövs fler, inte färre, vägar till kunskap och bildning.

Blanche kritiserar företag som strävar efter att ”spegla samhället”, eftersom försöken att göra företag och organisationer till små statistiska modeller av Sveriges befolkning i stort alltid leder till orättvisa spelregler. Man kan inte samtidigt sträva efter att jämna ut könsbalansen och tillämpa meritokratiska principer.

Slutligen sågar Lars Anders regeringens senaste utspel i vapenfrågan, som är populistiska och symbolpolitiska även med vapenpolitiska mått mätt.

Turn on, tune in, freak out!

79: Magnus Ranstorp

79: Magnus Ranstorp

October 24, 2019

I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders med terrorforskaren Magnus Ranstorp. Vi diskuterar hur terrorismen ser ut i dag – de lösa nätverken, de slumpmässigt utvalda måltavlorna och beroendet av media. Och hur bör terrorbekämpningen se ut? Ska man behandla terrorister som fiendesoldater eller som gängkriminella? Hur balanserar man egentligen medborgerliga rättigheter mot terrorbekämpning?

78: Erik Lakomaa

78: Erik Lakomaa

October 17, 2019

De ständiga spräckta budgetarna för infrastrukturprojekt har en förklaring. Kommuner och byggbolag har allt att vinna på att göra glädjekalkyler och sedan kräva mer pengar. I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders med forskaren och ekonomihistorikern Erik Lakomaa om mekanismerna bakom kommunalt slöseri.

Vi diskuterar även svensk vapenlagstiftning: EU-direktivet, polisaktivism, dålig licenshantering och vad man egentligen kan göra åt vapenbrottsligheten.

Turn on, tune in, freak out!

77: Solidaritet, sexköp och banderollhaveri

77: Solidaritet, sexköp och banderollhaveri

October 10, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders den ”tvingande solidaritet” som Ylva Johansson vill modellera EU:s flyktingpolitik utifrån. Solidaritet är per definition frivillig, och försök att tvinga fram den kommer sannolikt att leda till raka motsatsen.

Vi diskuterar även sexköpslagen och slår ett slag för avkriminalisering av sexköp. Dels gör förbudet mot sexköp många sexsäljares vardag otryggare; dels handlar det om ett statligt ställningstagande i en moralfråga, vilket är något staten ska låta bli.

Slutligen talar vi om de osmakliga banderoller som fotbollssupportrar nyligen höll upp i samband med en match, och de föga överraskande reaktionerna från personer som väljer att ta banderollerna till intäkt för att supporterkultur måste bekämpas. Även om banderollerna, som uppmanade poliser att ta sitt liv, är oacceptabla är det inte ens fel att två träter. Polisens agerande mot fotbollsklubbar och supportrar har den senaste säsongen bidragit till att skapa ett fientligt klimat.