43: Alla hjärtans dag, vapen och oärliga politiker

February 14, 2019

Kommunikationsproffs är inte bra för politiken, EU:s vapendirektiv är på väg att implementeras precis lika dåligt som vi väntade oss, och Smedjanpodden testar Teskedsordens ”Rassekollen”.

I dagens avsnitt testar Smedjans redaktörer stiftelsen Teskedsordens formulär för att lista ut om en dejt i själva verket är ett svin eller möjligen en rasist. Det visar sig vara ineffektivt, eftersom rätt svar redan är inbakade i frågorna.

Vi talar också om EU:s vapendirektiv, som nu har utmynnat i ett implementeringsförslag från regeringen. Precis som vi sagt hela tiden har EU-direktivet, som i sig inte nödvändigtvis hade blivit ett större problem för Sveriges jägare och sportskyttar, blivit ett verktyg för att införa impopulär politik i Sverige och sedan skylla på EU.

Slutligen försöker vi svara på frågan varför politiker i en tid av populism och misstro mot eliter talar på sätt som snarare förstärker förtroendekrisen. Vår slutsats: Politisk kommunikation handlar för mycket om narrativ och förskönande omskrivningar, och för lite om att faktiskt beskriva verkligheten.

00:0000:00

42: Rättviseförmedlingen, konservatism och miljösnobberi

February 7, 2019

Det är inte alls goda nyheter att Rättviseförmedlingen har lagt ned, tycker Blanche. Konservatismen är tillbaka i samhällsdebatten – även om ingen verkar förstå vad konservatism är – och så har miljösnobberiet nått nya höjder.

Många är glada att Rättviseförmedlingen lagt ned, men Smedjanpodden kan meddela att det inte finns någon anledning att korka upp champagnen. Orsaken till att den lägger ned är inte att den givit upp, utan att dess ideologi fått så stort genomslag att själva lobbyorganisationen blivit överflödig.

Konservatismen har åter dykt upp i samhällsdebatten, men få verkar förstå konceptet. I stället tror många att konservatism är en motsats till liberalism, som om liberalkonservatismen över huvud taget inte existerade. Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn reder ut begreppen.

Slutligen talar vi om eliter – dels eliterna i politiken och de som förespråkar expertstyre över folkstyre, dels samhällseliterna och deras besynnerliga inställning till miljön. Samtidigt som de själva gärna flyger kors och tvärs över jordklotet, verkar de vilja göra det för dyrt eller svårt för vanligt folk att följa efter. Varför lyckas miljöaktivister alltid göra sig så osympatiska?

00:0000:00

41: Martin Jacobsson

January 31, 2019

Vad får man skämta om, varför är högern roligare än vänstern, och vad är egentligen banjohögern? Smedjanpodden gästas av Martin Jacobson, satirtecknaren bakom I Fablernas Land, för att prata om stad-land-konflikten och politisk satir.

Vilka komiker är det egentligen som slår uppåt, vad kännetecknar bra politisk satir, och finns det humor som tilltalar både högern och vänstern? Kan partipolitiskt engagerade personer vara roliga, och är centerhatet verkligen så hatiskt som det påstås?

I veckans avsnitt av Smedjanpodden gästas Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn av I Fablernas Land-tecknaren Martin Jacobson för att prata om politisk satir, och dessutom om stad-land-konflikten: Håller vänstern på att försvagas på landsbygden, vad skulle Sverige utanför städerna behöva, och vad är egentligen banjohögern?

00:0000:00

40: Regeringen, rakhyvlar och informell kvotering

January 24, 2019

Rakhyveltillverkaren Gillette har gjort en politisk kampanjfilm, en norsk bank väljer advokatbyrå baserat på andelen kvinnor i styrelsen, och i Sverige har vi plötsligt en regering – men vilken aspekt av den är egentligen värst?

Regeringsbildningen är klar, och Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche har en del att säga om saken. Som Blanche hela tiden har förutspått blev Stefan Löfven statsminister, men den värsta nyheten för väljarna – och Liberalerna – är endera digitaliseringsministern eller utrikesministern. Debatten om kulturministerns hår har kommit att överskåda det verkliga problemet med ministerutnämningen: att Miljöpartiet får behålla kulturdepartementet.

Gillette har gjort en reklamfilm för rakhyvlar, men vad den egentligen försöker sälja in är föreställningen att män i allmänhet är ansvariga för mobbning och sexuella trakasserier. Det finns en risk att Gillette blandar ihop sin målgrupp med medie- och kulturetablissemangens professionella tyckare.

Slutligen diskuterar vi informell kvotering, apropå en norsk bank som nyligen bröt med sin advokatbyrå för att den ansågs ha för få kvinnor i styrelsen. Det väcker frågan: Är det verkligen män som gynnas av informell kvotering, eller gynnar fenomenet i själva verket kvinnor?

Turn on, tune in, freak out!

00:0000:00

39: Anders Johnson

January 17, 2019

Entreprenörer både formar och speglar samhället de verkar i. I veckans avsnitt av Smedjanpodden berättar författaren Anders Johnson om de succéer, misslyckanden och fascinerande människoöden som har bidragit till att forma dagens Sverige.

Vilka enskilda människor har betytt mest för Sverige genom sitt entreprenörskap? Vilka system får människor att bli bidragsentreprenörer i stället för vanliga företagare? Vem låg bakom det största företagsmisslyckandet i Sveriges historia, och när var det egentligen bäst att vara entreprenör i Sverige? (Ledtråd: Det var längesedan.)

I veckans avsnitt får Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn besök av Anders Johnson, författare till boken Besvärliga människor: Svenska entreprenörer under 400 år, för att prata om de ofta förbisedda människorna bakom framgångarna och välståndet.

00:0000:00

38: Metoo-miljoner, svensk kultur, bostadspolitik och miljözoner

January 10, 2019

Att lägga 120 miljoner kronor på ”Metoo-satsningar” är plakatpolitik, Kristdemokraterna har helt rätt i att svensk kultur existerar, bostadspolitiken i Göteborg väcker frågetecken, och Stockholms stad borde sluta trakassera sina invånare.

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche huruvida en informationsbroschyr för 2,5 miljoner kronor är det mest effektiva sättet att bekämpa sexualbrott, apropå de 120 miljoner kronor regeringen Löfven lade på ”Metoo-satsningar”.

Vi pratar även om svensk kultur, en seglivad debatt som Kristdemokraternas Ebba Busch Thor nyligen blåste nytt liv i. Att påstå att svensk kultur inte existerar eftersom mycket är lånat från eller inspirerat av andra länder, är som att påstå att den som ärver en tröja av någon annan inte kan kalla tröjan för sin tröja.

Sedan diskuterar vi ett uttalande om bostadspolitik i Göteborg som är svårt att tolka positivt, innan vi rör oss vidare mot Stockholm och de miljözoner som trafikdirektör Jonas Eliasson kritiserade just innan han förefaller ha tvingats bort från sin post av Daniel Helldén (MP). Per Albin Hansson har ett och annat väl valt ord att säga om den sortens politik.

00:0000:00

37: Nyårsspecial

January 3, 2019

Mitt i alla nedslående spaningar inför 2019 och sammanfattningar av 2018 (otrygghet, identitetspolitik, förmynderi och så vidare) går det att identifiera några ljuspunkter.

I Smedjanspoddens nyårsspecial går Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn igenom det gångna året, och vilka av dess nedslående trender som kommer att följa med oss in i 2019 (de flesta). Vi lyckas dock också hitta ett par ljuspunkter. Bland minskande respekt för individens självbestämmanderätt, ökande otrygghet, politikerförakt och alltmer institutionaliserad identitetspolitik identifierar vi en potentiell återkomst för en borgerlig livsstil och en saknad läsnorm.

00:0000:00

36: Bengt G Nilsson

December 27, 2018

Författaren och journalisten Bengt G Nilsson ger sitt perspektiv på Israel-Palestina-konflikten, Västsahara och den kulturrelativism som ofta präglar mötet med andra kulturer.

Varför sitter hundratusentals människor fast i flyktingläger i Algeriet och runt Palestina? Är Nelson Mandelas helgongloria befogad? Vad är egentligen problemet med kulturrelativism, och hur har regeringen Löfven skött utrikespolitiken?

I veckans avsnitt av Smedjanpodden får Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn sällskap av författaren och journalisten Bengt G Nilsson, som berättar om sina erfarenheter av resor i Afrika och Mellanöstern, och berättar varför han bytte sida i Israel-Palestina-frågan.

Turn on, tune in, freak out!

00:0000:00

35: Pia Clerté

December 20, 2018

I veckans avsnitt av Smedjanpodden träffar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn den dynamiska sportskytten Pia Clerté. Clerté är flerfaldig svensk mästarinna i flera sportskyttegrenar och har i flera år engagerat sig i den offentliga debatten kring vapenlagstiftning och skytte.

Trots att skytte är en stor folkrörelse i Sverige motarbetas det av såväl stat som kommuner. Skjutbanorna blir färre, trots att antalet skyttar ökar. Samtidigt vill utredarna gå ännu längre än vad EU:s nya vapendirektiv kräver för att skärpa reglerna kring legalt vapenägare. Dessutom obstruerar politiska aktivister på Polismyndigheten vid handläggningen av vapenlicenser.

Trots att Sverige är ett av världens vapentätaste länder per capita är den offentliga debatten kring vapenägande av fördomar och känsloargument. Varför är det så och vad kan man göra åt det?

00:0000:00

34: Värnskatt, laglöshet, gula västar och rökförbud

December 13, 2018

Man måste vara endera feg eller missunnsam för att försvara värnskatten, våldet som drabbar medelklassen börjar bli ett allvarligt samhällsproblem, de gula västarnas demonstrationer i Frankrike är en naturlig konsekvens av Macrons pojkbandsliberalism, och icke-rökare borde ställa sig på rökarnas sida i frågan om rökförbudet.

I veckans avsnitt av Smedjanpodden diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche den värnskatt som M/KD-budgeten inte avskaffar snabbt nog. Hur kan man egentligen acceptera en skatt som skadar medborgarna utan att ens öka statens intäkter?

Vi diskuterar även hur Sverige kan undvika att bli ett laglöst land i ljuset av den senaste veckans allvarliga brottslighet runt om i landet. En ledtråd: Visitationszoner och kameraövervakning är inte lösningen.

Sedan talar vi om de gula västarna i Frankrike, en rörelse som började som en protest mot höjda bensinskatter – när kommer sådana protester till Sverige? – och utvecklades till en bred demonstration mot Emmanuel Macrons politik. Slutligen går vi igenom det rökförbud som kommer till sommaren och de reaktioner Blanches text om förbudet har fått. Vad är det egentligen som får människor att på fullt allvar likna rökning vid folkmord?

00:0000:00