Smedjanpodden
5: Kåhusockupationen, GAL/TAN-skalan och porr

5: Kåhusockupationen, GAL/TAN-skalan och porr

May 24, 2018

I femte avsnittet av Smedjanpodden uppmärksammar Blanche och Lars Anders femtioårsminnet av kårhusockupationen i Stockholm. Vidare diskuteras den så kallade GAL/TAN-skalan som används för att kategorisera politiska positioner. Avslutningsvis avhandlas Torypartiets nymoralism och de nya porrpass som skall införas i Storbritannien.

4: Moderaternas valslogan, Svenska Filminstitutet, känsloarbete och Norges nationaldag

4: Moderaternas valslogan, Svenska Filminstitutet, känsloarbete och Norges nationaldag

May 17, 2018

I det fjärde avsnittet av Smedjanpodden diskuterar Lars Anders och Blanche Moderaternas nya valslogan, "Lika för alla" - är det ännu ett försök att triangulera Socialdemokraterna, eller i själva verket en återgång till klassisk borgerlig strävsamhetsmoral? Sedan avhandlas Svenska Filminstitutets tilltagande politisering och tjänstemannaaktivism, med utgångspunkt i Anna Serners uttalande om att sluta dela ut filmstöd till manliga filmskapare.

Därefter diskuteras radikalfeminismens nya frontlinje: känsloarbetet. skall kvinnor ha rätt att kräva betalt av sina män för att de kommer ihåg familjemedlemmarnas födelsedagar? Avslutningsvis diskuteras skillnader mellan Norge och Sverige och vad brödrafolken har att lära av varandra? Varför är svenskar inte stolta över sitt land och sin kultur, och hur ska norrmännen hantera problemen som följer av att ha för mycket pengar på banken?

3: Europadagen, rätten att inte rösta, gårdsförsäljning och den nya rivningsvågen.

3: Europadagen, rätten att inte rösta, gårdsförsäljning och den nya rivningsvågen.

May 11, 2018

I tredje avsnittet av Smedjanpodden återvänder Blanche från Storbritannien och uppdaterar sig om läget i den svenska debatten. Vidare diskuteras firandet av Europadagen: har EU gått från att vara ett fredsprojekt till någonting helt annat? Har rörelsen mot ett mer omfattande samarbete stöd bland medlemsländernas befolkningar?

Sedan avhandlas rätten att inte rösta, det demokratiska systemets svagheter och vad som kan göras för att åter engagera medborgarna i det politiska beslutsfattandet.

Därefter konstateras att riksdagens tillkännagivande om gårdsförsäljning av alkohol inte är någonting att fira, eftersom det inte betyder något över huvud taget. 

Slutligen diskuteras den nya rivningsvåg som går över Sverige och i kommun efter kommun skördar offer i form av kulturminnesmärkta byggnader och oersättliga stadsmiljöer. Vilken är den modernistiska ideologi som ligger bakom, och varför är det mesta som byggs i Sverige så fult? 

 

2: Första majdemonstrationer, pizza, valkompasser, faktagranskningskarteller och vapenlagstiftning.

2: Första majdemonstrationer, pizza, valkompasser, faktagranskningskarteller och vapenlagstiftning.

May 2, 2018

Första majdemonstrationer, pizza, valkompasser, faktagranskningskarteller och vapenlagar.

I andra avsnittet av Smedjanpodden diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn vad som är poängen med att demonstrera på första maj. Är det verkligen rimligt att arbetarrörelsen har en egen helgdag? Och om de nu skall ha det, varför stal marxisterna dagen från anarkisterna? 

Vidare diskuteras partiledarnas pizzareferenser, ett ämne som visar sig bjuda på en rad obehagliga överraskningar.

Därefter skärskådas de valkompasser som står som spön i backen under ett valår, och de falska premisser som samtliga utgår ifrån.

Sedan diskuteras det nya faktagranskningssamarbetet mellan fyra av landets största medieaktörer. Kommer det att elda till en sakligare debatt eller till motsatsen?

Sista ämnet är vapenlagstiftning, där den svenska utredaren föreslår långt värre inskränkningar av svenska vapenägares frihet än vad direktivet från Bryssel krävde. Varför försöker Sverige alltid vara bäst i klassen?

Avslutningsvis besvaras veckans läsarfråga.