Smedjanpodden
36: Bengt G Nilsson

36: Bengt G Nilsson

December 27, 2018

Författaren och journalisten Bengt G Nilsson ger sitt perspektiv på Israel-Palestina-konflikten, Västsahara och den kulturrelativism som ofta präglar mötet med andra kulturer.

Varför sitter hundratusentals människor fast i flyktingläger i Algeriet och runt Palestina? Är Nelson Mandelas helgongloria befogad? Vad är egentligen problemet med kulturrelativism, och hur har regeringen Löfven skött utrikespolitiken?

I veckans avsnitt av Smedjanpodden får Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn sällskap av författaren och journalisten Bengt G Nilsson, som berättar om sina erfarenheter av resor i Afrika och Mellanöstern, och berättar varför han bytte sida i Israel-Palestina-frågan.

Turn on, tune in, freak out!

35: Pia Clerté

35: Pia Clerté

December 20, 2018

I veckans avsnitt av Smedjanpodden träffar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn den dynamiska sportskytten Pia Clerté. Clerté är flerfaldig svensk mästarinna i flera sportskyttegrenar och har i flera år engagerat sig i den offentliga debatten kring vapenlagstiftning och skytte.

Trots att skytte är en stor folkrörelse i Sverige motarbetas det av såväl stat som kommuner. Skjutbanorna blir färre, trots att antalet skyttar ökar. Samtidigt vill utredarna gå ännu längre än vad EU:s nya vapendirektiv kräver för att skärpa reglerna kring legalt vapenägare. Dessutom obstruerar politiska aktivister på Polismyndigheten vid handläggningen av vapenlicenser.

Trots att Sverige är ett av världens vapentätaste länder per capita är den offentliga debatten kring vapenägande av fördomar och känsloargument. Varför är det så och vad kan man göra åt det?

34: Värnskatt, laglöshet, gula västar och rökförbud

34: Värnskatt, laglöshet, gula västar och rökförbud

December 13, 2018

Man måste vara endera feg eller missunnsam för att försvara värnskatten, våldet som drabbar medelklassen börjar bli ett allvarligt samhällsproblem, de gula västarnas demonstrationer i Frankrike är en naturlig konsekvens av Macrons pojkbandsliberalism, och icke-rökare borde ställa sig på rökarnas sida i frågan om rökförbudet.

I veckans avsnitt av Smedjanpodden diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche den värnskatt som M/KD-budgeten inte avskaffar snabbt nog. Hur kan man egentligen acceptera en skatt som skadar medborgarna utan att ens öka statens intäkter?

Vi diskuterar även hur Sverige kan undvika att bli ett laglöst land i ljuset av den senaste veckans allvarliga brottslighet runt om i landet. En ledtråd: Visitationszoner och kameraövervakning är inte lösningen.

Sedan talar vi om de gula västarna i Frankrike, en rörelse som började som en protest mot höjda bensinskatter – när kommer sådana protester till Sverige? – och utvecklades till en bred demonstration mot Emmanuel Macrons politik. Slutligen går vi igenom det rökförbud som kommer till sommaren och de reaktioner Blanches text om förbudet har fått. Vad är det egentligen som får människor att på fullt allvar likna rökning vid folkmord?

33: Kulturpolitik för daggmaskar, brott och straff och kulturkriget.

33: Kulturpolitik för daggmaskar, brott och straff och kulturkriget.

December 6, 2018

Det är inte så synd om brottslingar som det svenska rättsväsendet tror, det är orimligt att lägga en miljon skattekronor på konst för daggmaskar, landstingen borde läggas ned, och så reder Smedjans redaktörer ut vad kulturkriget egentligen handlar om.

Varför lägger man egentligen pengar på kultur med daggmaskar och småkryp som målgrupp? Smedjans redaktörer Lars Anders Johanson och Blanche Jarn tar sig an ett av kulturpolitikens mysterier och kommer in på bastubad med arbetslösa. Och apropå problemen med offentlig styrning av olika verksamheter passar vi på att gå igenom argumenten för att lägga ned landstingens superbyråkratier.

Vi talar även om brott och straff. Varför präglas det svenska rättssystemet av ett sådant fokus på brottslingarnas situation, när det är brottsoffren det är synd om?

Vi reder även ut begreppen kring kulturkriget. Är det populism, en spegling av GAL/TAN-skalan, eller något annat? Hur är egentligen förhållandena mellan folket och eliten?

Slutligen förklarar vi för en skeptisk lyssnare varför vi egentligen fortsätter spela in Smedjanpodden.