Smedjanpodden
49: Rickard Dahlin om skolan

49: Rickard Dahlin om skolan

March 28, 2019

Vad är egentligen skolans problem och vems fel är det? Är det egentligen särskilt stor skillnad mellan att vara ordningsvakt och lågstadielärare? Smedjans redaktion diskuterar skolpolitik med Rickard Dahlin, lågstadielärare och libertarian.

När var det egentligen det fick fel i den svenska skolan? Och hur tar det sig uttryck i dag? Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn träffar libertarianen och lågstadieläraren Rickard Dahlin för att dissekera flumskolan och de politiska beslut som ledde fram till den.

Vi hinner även avhandla skolan som integrationsverktyg, besvärliga föräldrar, betygsinflation, könsskillnader i skolan, och vilken nytta man har av att ha jobbat som utkastare på krogen när man skolar om sig för att bli lärare.

Turn on, tune in, freak out!

48: Terror, moderatkollaps och klimatstrejk

48: Terror, moderatkollaps och klimatstrejk

March 21, 2019

Efter terrorattacken i Christchurch spelar alltför många terroristen i händerna. Om Moderaterna någonsin kommer att kunna återuppbygga sin trovärdighet är en öppen fråga, och dagens ungas obenägenhet att sätta sig upp mot auktoriteter är oroande.

Vi diskuterar även Moderaternas valanalys, som kommer fram till vad vi själva sagt i flera år: Decemberöverenskommelsen och flera av Moderaternas politiska utspel har varit politiska självmål. Frågan är bara om Moderaterna kommer att kunna återuppbygga den trovärdighet de under så lång tid har raserat.

Slutligen diskuterar vi den generation vars representanter förra veckan gav sig ut på Stockholms gator för att ”klimatstrejka”. Vad är det egentligen för människor som ber sina föräldrar om lov för att få skolka en dag, och vilken framtid står den liberala demokratin inför om de antiauktoritära impulserna i den yngre generationen är så svaga?

47: Bidragsmoral, våld, kvotering i militären och digitala bokbål

47: Bidragsmoral, våld, kvotering i militären och digitala bokbål

March 14, 2019

Smedjan lanserar begreppet bidragsmoral, våldet eskalerar bortom de utsatta områdena, Försvarsmakten lägger för mycket energi på att uppnå ”rätt” könsbalans, och det är inte rimligt att sortera ut kultur för att man misstänker att upphovsmannen har agerat klandervärt.

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn vilka bidragsfuskare som är värre, borgerliga eller vänsterlutande. (Det är de borgerliga – ingen gillar en hycklare.)

Vi talar även om de senaste våldsdåden och vad det får för effekter på samhället när laglydiga medborgare har mer anledning att vara rädda än kriminella.

Försvarsmakten verkar fokusera alltmer på kön i förhållande till kompetens. Det är illa nog när bolagsstyrelser väljer, eller tvingas, prioritera ned kompetens, men när det gäller samhällsinstitutioner som när det kommer till kritan är livsavgörande är problemet långt mycket allvarligare.

Slutligen försöker vi förklara de digitala bokbål som på sistone lett till att artister som misstänks ha agerat klandervärt får sina verk raderade från digitala plattformar. Oavsett om de är resultatet av mediedrev, Metoo eller den samtida deplattformiseringskulturen, är den viktigaste lärdomen att den som vill vara säker på att ha tillgång till böcker, filmer och musik helt enkelt får sätta ihop ett privat bibliotek.

Turn on, tune in, freak out!

46: Förtryckta rökare, partisk public service och prepping

46: Förtryckta rökare, partisk public service och prepping

March 7, 2019

Västernorrland borde lämna sina rökare ifred, public service förmår inte skilja egna åsikter från fakta, och i en ny dokusåpa om prepping lyckas SVT sätta fingret på samhällets bristande krisberedskap.

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn Västernorrlands nya tobakspolicy, som är en påminnelse om varför liberala demokratier sätter upp gränser för vilken makt majoriteten ska tillåtas utöva över minoriteten. Blanche efterfrågar ökad solidaritet.

Vi ger även SR praktiska tips för hur de skulle kunna omvandla ett tendentiöst inslag om jämställdhet (här i betydelsen ”lika utfall”) till en balanserad rapportering. Nu när vi alla tvingas betala för public service via skattesedeln riskerar missnöjet med SVT och SR att bli ännu större om de inte kommer ur sin filterbubbla.

I syfte att själva vara balanserade ger vi dock SVT en del beröm för en ny dokusåpa om prepping, som väcker frågor om samhällets sårbarhet. Till exempel: Varför är borgerligheten så kluven i frågan om självförsörjning? Handlar det om att olika grader av prepping uppfattas som en kritik mot staten, eller som en kritik mot det moderna framåtskridandet och utvecklingen?

Turn on, tune in, freak out!