Smedjanpodden
58: Kontantlöshet, kommunseparatism och liberal demokrati

58: Kontantlöshet, kommunseparatism och liberal demokrati

May 30, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche hotet om det kontantlösa samhället. Röster höjs för att staten ska börja ta ansvar för uttagsautomaterna, men med tanke på hur mycket staten centraliserar och skär ned på samhällsservice den faktiskt vill ägna sig åt, vore det dåligt om den tog över uttagsautomaterna också. Staten har nämligen en hel del att vinna på att fasa ut kontanter.

Vi talar även om separatistiska rörelser inom svenska kommuner, och värdet av kommunsplittringar. Ju mindre kommuner, desto mer inflytande får varje medborgare – och ju större kommuner, desto mer makt får politikerna.

På tal om makt diskuterar vi även rösträtten och skillnaden mellan illiberal och liberal demokrati. Med tanke på hur lite inflytande en väljare har och hur stor makt politiska enheter som EU har, är det av yttersta vikt att rösträtten kompletteras med individuella rättigheter som äganderätt och yttrandefrihet.

57: Notre Dame, faktabaserad politik och gnälliga grannar

57: Notre Dame, faktabaserad politik och gnälliga grannar

May 23, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Lars Anders Johansson och Blanche Jarn återuppbyggnaden av Pariskyrkan Notre Dames spira. En arkitekturtävling har utlysts och med tanke på den samtida arkitekturstilen finns det anledning att oroa sig om man värnar kulturarvet.

Vetenskapsbaserad politik låter bra, men även om politik behöver ha verklighetsförankring innebär det inte att ideologin inte spelar roll. Och även de som förespråkar vetenskapsbaserad politik tar ställning ideologiskt när de sätter upp mål för politiken och bedömer vilka medel som är acceptabla för att nå dit – de försöker bara låtsas som att deras egna åsikter är vetenskap.

Vi talar även om hur gnälliga grannar tvingar kulturetablissemang efter kulturetablissemang att stänga. Den som väljer att bosätta sig vid en pub med sena öppettider eller en hårt trafikerad väg får leva med ljudvolymen eller flytta, precis som den som väljer att sätta sig på en uteservering behöver lära sig leva med att ägaren ibland tillåter rökning.

Turn on, tune in, freak out!

56: Hederskultur, bensinupproret och Fremskrittspartiets folkhälsopolitik

56: Hederskultur, bensinupproret och Fremskrittspartiets folkhälsopolitik

May 16, 2019

I veckans avsnitt diskuterar vi hederskultur. Blanche har läst Galaxia Wallins bok med vittnesmål från hedersförtryckta kvinnor och kommit fram till att läget i stort sett är hopplöst.

Lars Anders har följt Bensinupprorets uppgång och kopplar det till en bredare fråga om spänningen mellan stad och land, och hur centrala samhällsfunktioner långsamt dras tillbaka från landsbygden. Samtidigt upphör mycket av den lokala nyhetsbevakningen utanför storstäderna, framför allt i Norrland. Bensinskatten och den aversion mot landsbygdens befolkning som den ger uttryck för är att strö salt i såren.

Slutligen talar vi om något så sällsynt som ett exempel på frihetlig folkhälsopolitik. Det är bara synd att det som vanligt inte kommer från borgerligheten.

55: Antisemitism, släktgårdar och normkritisk statygranskning

55: Antisemitism, släktgårdar och normkritisk statygranskning

May 9, 2019

Olika delar av den svenska vänstern, från SSU till Åsa Linderborg, har på sistone givit uttryck för antisemitiska uppfattningar. Att sådana figurerar inom vänstern är ingen nyhet, men problemet har eskalerat. Lars Anders och Blanche diskuterar orsakerna: Röstmaximering eller postkolonialism?

Ett annat problem med den svenska vänstern är dess fientliga inställning till jordägare. Fattiga självägande bönder placerades av marxismen på samma sida som rika industrikapitalister, och behandlades därefter. Arvet efter detta lever kvar än i dag, som en diskussion i svenska släktgårdar nyligen visade.

Och om någon i Trelleborg undrar vad den får för sina skattepengar, diskuterar vi även kommunens beslut att anställa tre sommarjobbare för att normkritiskt granska statyerna i kommunen.

Turn on, tune in, freak out!

54: Barnvaktstaten, tunnelbaneetiken och strejkande piloter

54: Barnvaktstaten, tunnelbaneetiken och strejkande piloter

May 2, 2019

2019 års upplaga av Nanny State Index har släppts, och Sverige har blivit omsprunget i en av sina paradgrenar: förmynderipolitik. Resten av EU:s länder blir mindre frihetliga medan Sverige inte inför tillräckligt många nya förbud, skatter och regleringar för att hålla takten. Det är dock på väg att förändras.

Lars Anders har tagit sig an tunnelbaneetiken, och vad inställningen att man bör stå still i båda filerna i rulltrappan säger om ens syn på staten, individen och kollektivet. Smedjans redaktörer tar ställning för upprätthållandet av den rådande normen där den som vill stå stilla gör det till höger.

Slutligen diskuterar vi den pågående pilotstrejken, och de PR-mässiga problem som uppstår när de som strejkar redan har betydligt bättre villkor än de flesta som drabbas av strejken. Vi förklarar även pedagogiskt skillnaden mellan att kritisera en enskild strejk och att vilja förbjuda strejker.

Turn on, tune in, freak out!