Smedjanpodden
84: Våld, Brexit och Iraks försvarsminister

84: Våld, Brexit och Iraks försvarsminister

November 28, 2019

I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders om Iraks försvarsminister och hur han påverkar Sverigebilden. Att han suttit på en ministerpost i Irak och samtidigt lyckats få bidrag från den svenska Försäkringskassan är bisarrt, men tyvärr inte särskilt konstigt.

Vi talar även om det ressentimentsdrivna våldet, en ny typ av våld som baserar sig på etniska, sociala och kulturella motsättningar och där förnedring är ett självändamål.

Slutligen har vi intervjuat David Goodhart, och delar med oss av några av hans insikter angående Brexit, mångfald och kulturkriget.

Turn on, tune in, freak out!

83: Unga kriminella och den S-märkta borgerligheten

83: Unga kriminella och den S-märkta borgerligheten

November 21, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Blanche Sande och Lars Anders Johansson den kraftigt ökande ungdomsbrottsligheten och hur Sveriges naiva syn på kriminella blir ännu värre när den kombineras med en naiv syn på barn och unga. Vi diskuterar även hur Socialdemokraternas problemformuleringsprivilegium entusiastiskt upprätthålls av liberaler och konservativa som reflexmässigt markerar mot varandra genom att inta en socialdemokratisk hållning. Det hjälper inte heller att Moderaterna blundar för, eller agerar i de rödgrönas intresse, i flera symbolfrågor utan att verka förstå hur viktiga de är för väljarna.

Turn on, tune in, freak out!

82: Galaxia Wallin

82: Galaxia Wallin

November 14, 2019

Är hederskultur en fråga om kultur eller om religion? Vad kan det offentliga Sverige göra åt problemen? I veckans avsnitt har Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders besök av Galaxia Wallin. Vi diskuterar lärares och socialtjänstemäns tillkortakommanden och hur rädslan för att stämplas som främlingsfientlig skapar en undfallenhet mot hedersförtryck.

Vi pratar också om möjligheterna att utrota problemen. Går det över huvud taget att förändra så djupt rotade föreställningar om människans roll i förhållande till kollektivet?

81: Battle of Ideas, elefantkyrkogården och den impotenta staten

81: Battle of Ideas, elefantkyrkogården och den impotenta staten

November 7, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche sin resa till Battle of Ideas i London. Det engelska debattklimatet utvecklas i positiv riktning – kanske finns det hopp om förbättring även i Sverige?

Vi diskuterar även Regeringskansliets elefantkyrkogård och vilka incitament som uppstår för svenska myndighetschefer när de kan göra sig omöjliga på jobbet och i stället för att drabbas av negativa konsekvenser fortsätta uppbära skyhög lön som generaldirektörer på Regeringskansliet. Det vore bra för såväl skattebetalarna som myndigheterna om cheferna hade lite otryggare anställningar.

Slutligen talar vi om de imamer som trots att de innebär ett hot mot rikets säkerhet har försatts på fri fot, eftersom utvisning i sin tur skulle hota deras säkerhet. Vi är inte entusiastiska över statens förmåga att skydda sina medborgare mot hot.