Smedjanpodden
165: Sommarresan – Småhusstaden

165: Sommarresan – Småhusstaden

June 30, 2021

Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Följ med på Smedjans resa genom Sommarsverige!

De flesta svenskar vill bo i ett eget hus. Men det är en önskan som politiker, debattörer och stadsplanerare har svårt att acceptera. I det första avsnittet tar Svend Dahl en promenad genom en plats som sällan tar plats i den politiska debatten: småhusstaden. 

164: Regeringskris och liberala SD-väljare

164: Regeringskris och liberala SD-väljare

June 23, 2021

Allt om veckans historiska omröstning då en svensk statsminister för första gången röstades bort av riksdagen. Vad kan Stefan Löfven göra nu? Kommer statsministern kalla till extraval? Blir det en borgerlig eller socialdemokratisk regering härnäst? Det diskuterar Benjamin Dousa, Linnea Dubois, Svend Dahl och Catarina Kärkkäinen. 

Dessutom berättar Benjamin om den nya opinionsundersökning som Timbro har låtit Demoskop göra – som visar att partiets väljare är bland de mest liberala när det kommer till ekonomisk politik. Vad innebär det för utsikterna för en borgerlig regering?

163: Så kan privatiseringar göra välfärden bättre

163: Så kan privatiseringar göra välfärden bättre

June 16, 2021

Trettio år efter valfrihetsreformerna som öppnade upp den offentliga välfärden för privata utförare är företagande inom välfärdssektorn på många sätt en självklarhet. Samtidigt höjs fler kritiska röster – även inom borgerligheten. 

Vad handlar kritiken om? Vilka effekter har privatiseringarna fått? Vad skulle behövas för ytterligare reformer för bättre fungerande marknader, och hur ska välfärden finansieras i framtiden?

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Mårten Blix, doktor i nationalekonomi och forskare på Institutet för Näringslivsforskning, Klas Tikkanen, operativ chef på Nordic Capital, och Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro.

162: Så förstördes svensk elförsörjning och så kan vi laga den

162: Så förstördes svensk elförsörjning och så kan vi laga den

June 9, 2021

De senaste åren har det knappt gått en vecka utan nya rubriker om elbrist och kris i elförsörjningen. Hur gick det till när Sverige på några decennier gick från att ha ett mycket välfungerande system för elförsörjning till dagens krissituation? Varför är den planerade elproduktionen från vatten- och kärnkraftverk viktig? Och vilka politiska beslut krävs på kort och på lång sikt för att återupprätta det svenska elförsörjningen?

Svend Dahl diskuterar med Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala Universitet och författare till den nya boken ”Allt du behöver veta om svensk elförsörjning”, och Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig på Timbro.

161: Liberalism i kristider

161: Liberalism i kristider

June 2, 2021

Tidigare i veckan infördes lättnader av pandemirestriktionerna. Beskedet välkomnades av många, och innebär för vissa branscher en förhoppning om att klara och återhämta sig. Samtidigt tycker andra att det är förhastat.

Är det rätt att genomföra lättnader nu? Bör vi öppna upp mer? Vilken situation under pandemin ger skäl till vilken åtgärd? Hur ska man som liberal resonera kring frihetsinskränkningar i kristider?

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Caspian Rehbinder och Andreas Bergh, välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för näringslivsforskning.