Smedjanpodden

107: När staten leker affär

April 29, 2020

Om staten går in med krisstöd bör staten också få en del av ägandet. Så brukar det låta. Men hur bra är staten på att styra och förvalta företag? Karin pratar med Stefan Fölster från Reforminstitutet som konstaterar att enorma värden gått förlorade på oskicklig förvaltning, en syn som Jacob Lundberg backar upp med information från en kommande Timbrorapport. Maria tar en titt på framtidens arbetsmarknad tillsammans med Jonas Grafström som i dagarna utkommer med boken Moderna tider 4.0. Kommer robotarna att ta våra jobb? Och är det i så fall ett problem?