Smedjanpodden

123: Århundradets frihetliga skattereform

September 2, 2020

Nästan trettio år efter århundradets skattereform talas det på många håll om behovet av en ny skattereform. Det är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringen och dess liberala stödpartier, och efterfrågas också av flera ekonomer. Värderingsdebatten om skatterna lyser dock med sin frånvaro. 

Vad är avvägningarna inom skattepolitiken? Hur kan en skattereform för mer frihet utformas? Och är det ens möjligt att uppfylla januariöverenskommelsens punkter och komma överens regeringen och de liberala stödpartierna emellan? 

Svend Dahl och Catarina Kärkkäinen diskuterar med Björn Hasselgren, teknologie doktor vid KTK och gästforskare vid ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet, och Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro.