Smedjanpodden

126: ”Budgeten är januariöverenskommelsen på syra”

September 23, 2020

Regeringen har lämnat en historiskt expansiv budget till riksdagen. Vad säger de stora utgiftsökningarna om svensk politik? Kommer den höjda a-kassan verkligen att bli tillfällig? Och vad händer med rättsväsendet när de utökade resurserna uteblir?

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Fredrik Johansson, kommunikationsrådgivare och opinionsbildare, Jacob Lundberg, chefsekonom och tillförordnad vd på tankesmedjan Timbro och Adam Danieli, skribent på Smedjan.