Smedjanpodden

133: Så kan välfärdsfusket stoppas

November 11, 2020

Bidragsbrott och missbruk av det svenska välfärdssystemet genom till exempel personlig assistans är ett växande problem.

Myndigheterna samarbetar för att hejda brottsligheten, men sekretessen försvårar granskning. Det ekonomiska värdet av bidragsbrott, missbruk och andra felaktigheter uppgår till många miljarder kronor per år.

Hur går bidragsbrotten till? Och vad kan man göra åt dem? Catarina Kärkkäinen och Tobias Samuelsson diskuterar med Johan Hultberg och Per Eleblad.