Smedjanpodden

149: Bidragskrisen i kommunerna

March 17, 2021

Kostnaderna för försörjningsstödet ökar snabbt. Det innebär påfrestningar för många kommuner, och är i många fall sammankopplat med stort utanförskap för individerna.

Varför ökar kostnaderna för försörjningsstödet? Vad gör kommunerna för att hejda bidragsberoendet, och vad får de göra? Räcker det, eller måste förändringar i systemet till? 

Catarina Kärkkäinen och Adam Danieli samtalar med Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelns Forskningsinstitut, och Torbjörn Brorsson, moderat kommunalråd i Landskrona.