Smedjanpodden

182: Utanförskapet – Sveriges största problem?

October 13, 2021

Veckans avsnitt handlar om utanförskapet på arbetsmarknaden. Över 1,3 miljoner svenskar försörjer inte sig själva. Vår tids största samhällsproblem, menar många, som skär genom såväl frågor om ekonomi och företagande som integration och samhällsgemenskap.

Hur omfattande är problemet? Vad blir konsekvenserna, och hur hamnade vi här? Catarina Kärkkäinen diskuterar med René Bongard, chef för opinionsanalys på Svenskt Näringsliv, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi, och Benjamin Dousa, vd på Timbro.