Smedjanpodden

56: Hederskultur, bensinupproret och Fremskrittspartiets folkhälsopolitik

May 16, 2019

I veckans avsnitt diskuterar vi hederskultur. Blanche har läst Galaxia Wallins bok med vittnesmål från hedersförtryckta kvinnor och kommit fram till att läget i stort sett är hopplöst.

Lars Anders har följt Bensinupprorets uppgång och kopplar det till en bredare fråga om spänningen mellan stad och land, och hur centrala samhällsfunktioner långsamt dras tillbaka från landsbygden. Samtidigt upphör mycket av den lokala nyhetsbevakningen utanför storstäderna, framför allt i Norrland. Bensinskatten och den aversion mot landsbygdens befolkning som den ger uttryck för är att strö salt i såren.

Slutligen talar vi om något så sällsynt som ett exempel på frihetlig folkhälsopolitik. Det är bara synd att det som vanligt inte kommer från borgerligheten.