Smedjanpodden

67: Massturism, sjöfylleri och deplattformisering

August 1, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Lars Anders och Blanche turismtrender. Blanche har ”hemestrat” i Skåne – inte av klimatångestskäl – och även om man inte behöver gå så långt finns det mycket sympatiskt i trenden att välja bort de superpopulära resemål där turisterna kommit att bli en börda, snarare än en tillgång för lokalbefolkningen.

Roger Scruton har återinstallerats som ordförande för den brittiska bostadspolitiska utredningen ”Building better, building beautiful”, som han sparkades från efter en synnerligen oetisk deplattformiseringskampanj. Att den sortens ohederliga kampanjer ofta får ett betydligt mindre lyckligt slut för den drabbade är dock illa i sig. Scruton borde aldrig ha fått sparken från första början.

Vi talar även om den svenska sjöfyllerilagen, ett praktexempel på livsstilsregleringar som motiveras med ”vårt eget bästa” men i själva verket bara är uttryck för vissa gruppers önskan att tvinga andra leva i enlighet med sin egen uppfattning om vad som är rätt och fel. Slutligen tar vi upp Uppsalapolitikern Mohamad Hassans påstående att ”alla har råd med en segelbåt”. Alla (sic) borde ha begripit att han inte menade varje individ, utan folk i allmänhet.

Turn on, tune in, freak out!