Smedjanpodden

74: Otrygghet, bidragssamhälle och International Talk like a Pirate Day

September 19, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders huruvida muralmålningsfestivalen Wall Street Nacka hotar den konstnärliga friheten. Det visar sig att den inte gör det, eftersom det är en sak att inte vilja betala för vissa typer av konst och en annan att försöka förbjuda dem.

Vi diskuterar även hur bidrag är maktutövning, eftersom den som är beroende av statsmaktens bidrag och subventioner för att få budgeten att gå ihop inte är fri. I stället blir hon mottaglig för statens sociala ingenjörskonst, som exempelvis den kvoterade föräldraförsäkringen visar.

Slutligen förklarar vi varför vi har fokuserat så mycket på trygghetsfrågor på sistone: Trygghet är en grundläggande frihetsfråga. Ska människor vara fria behöver ordningen upprätthållas, endera av stat eller civilsamhälle.

Turn on, tune in, freak out!