Smedjanpodden

80: Likriktad skola, antimeritokrati och regeringens vapenpopulism

October 31, 2019

I veckans avsnitt sågar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders det svenska skolväsendet. Det är redan alldeles för likriktat, och de förslag som diskuteras nu, som att slopa högskoleprovet eller förbjuda konfessionella friskolor, skulle bara förvärra problemet. Det behövs fler, inte färre, vägar till kunskap och bildning.

Blanche kritiserar företag som strävar efter att ”spegla samhället”, eftersom försöken att göra företag och organisationer till små statistiska modeller av Sveriges befolkning i stort alltid leder till orättvisa spelregler. Man kan inte samtidigt sträva efter att jämna ut könsbalansen och tillämpa meritokratiska principer.

Slutligen sågar Lars Anders regeringens senaste utspel i vapenfrågan, som är populistiska och symbolpolitiska även med vapenpolitiska mått mätt.

Turn on, tune in, freak out!