Smedjanpodden

83: Unga kriminella och den S-märkta borgerligheten

November 21, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Blanche Sande och Lars Anders Johansson den kraftigt ökande ungdomsbrottsligheten och hur Sveriges naiva syn på kriminella blir ännu värre när den kombineras med en naiv syn på barn och unga. Vi diskuterar även hur Socialdemokraternas problemformuleringsprivilegium entusiastiskt upprätthålls av liberaler och konservativa som reflexmässigt markerar mot varandra genom att inta en socialdemokratisk hållning. Det hjälper inte heller att Moderaterna blundar för, eller agerar i de rödgrönas intresse, i flera symbolfrågor utan att verka förstå hur viktiga de är för väljarna.

Turn on, tune in, freak out!