Smedjanpodden

99: Är något pris för högt för att bekämpa smittspridningen?

March 18, 2020

Det finns inget ursprungligt ”normalläge” att återvända till: varje ekonomisk kris förändrar de samhällen vi lever i. Men i vilken slags värld lever vi i, om ett år? Är flygbranschen förstatligad? Har nödvändiga strukturreformer genomförts? Och vem kommer äga historieskrivningen: frihandelsvännerna eller protektionisterna? 

I dagens avsnitt av Smedjanpodden förklarar Fredrik Erixon varför vare sig vänstern, Anders Borg, eller självförsörjningivrarna har rätt svar på vad som borde göras. Vi gör också ett nedslag hos Maria Jacky som bor utanför Rom – hur ser vardagen ut i karantänens Italien?