Smedjanpodden

14: Markus Uvell

July 26, 2018

Markus Uvell är konsult och opinionsbildare samt tidigare vd för Timbro. Nu är han aktuell med boken Bakslaget, där han analyserar förändringarna i det svenska politiska landskapet och partiernas misslyckande att spegla väljarnas åsikter och prioriteringar. 

 Vad menar Uvell med att väljarna upplever att det finns en elit med en radikal agenda? Vad syftar bokens titel på? Bakslag för vem?

Varför har borgerligheten/moderaterna misslyckats med att möta denna agenda? Hur skiljer sig Sverige från andra länder med framgångsrika nationalistiska populister?

hur skiljer Sverigedemokraternas ideologi dem från de borgerliga partierna?

Dessa och många andra frågor besvaras i detta avsnitt av Smedjanpodden.