Smedjanpodden

6: akademisk frihet, prepping, civilsamhället och de rödgrönas undergång

June 1, 2018

Den här veckan har Smedjans redaktion varit i Danmark och studerat konst, hygge och yttrandefrihet. Därför publiceras veckans avsnitt något senare än vanligt, men det kompenseras av att det är vårt längsta avsnitt hittills, så håll till godo:

Först diskuteras skillnader mellan Danmark och Sverige. Varför är det danska debattklimatet så mycket friare? Varför är svenskar så rädda för dålig stämning? Och vad är egentligen "hygge" för något?

Sedan avhandlas Blanches intervju med författaren Joanna Williams om den akademiska friheten, eller snarare bristen därpå, vid de brittiska universiteten, där identitetspolitiken vunnit allt mer mark.

Därefter diskuteras statens tillbakadragande från sina kärnuppgifter och om den växande prepping-rörelsen kan vara ett svar på att människor inte längre tror på statens förmåga att hantera kriser. 

Vidare behandlas de Miljöpartiets och Socialdemokraternas respektive sammanbrott och deras orsaker och möjliga konsekvenser. 

Avslutningsvis diskuteras hur staten genom bidragssystemet har tagit över civilsamhället och gjort det beroende, svagt och tandlöst.

Allra sist besvaras läsar- och lyssnarfrågor.

Tune in!