Smedjanpodden
178: Timbros valmanifest

178: Timbros valmanifest

September 15, 2021

Timbro har släppt 68 reformförslag för ett Sverige med mindre utanförskap, lägre arbetslöshet, mer personlig frihet och ett starkare näringslivsklimat. Varför släpper en tankesmedja ett valmanifest? Vilka är reformerna? Och vad hoppas man få ut av förslagen?

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Benjamin Dousa, vd på Timbro, Jacob Lundberg, chefsekonom och Adam Danieli, skribent. 

177: Inläst – Vem fan är min politiker?

177: Inläst – Vem fan är min politiker?

September 10, 2021

Svensk politik har i ett decennium präglats av låsningar och politiska företrädare som är lojala med sitt parti snarare än med sina väljare. Det beror på ett förlegat demokratiskt system som skapar distans och är ineffektiv.

Sverige behöver – med 50 år sedan sist – en representationsreform som värnar den demokratiska traditionen, säger Adam Danieli i en inläst essä. 

176: Myten om den utarmade sektorn

176: Myten om den utarmade sektorn

September 8, 2021

Var tredje person i arbetskraften i Sverige arbetar i den offentliga sektorn, vilket tillsammans med Danmark är högst i hela EU och dubbelt så högt som OECD-snittet. Sedan 1980 har landets offentliga reala per capita-utgifter nästan fördubblats. Samtidigt går politiker i alla led återigen till val på slagord om mer pengar till skolan, vården och polisen. Vart tar alla pengar vägen, och behövs det verkligen ständigt mer?

Linnea Dubois samtalar om finansiering, produktivitet och prioriteringsbehov i välfärden med Adam Danieli och Kajsa Dovstad, nytillträdd vikarierande programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro.

 

Länkar till texter i avsnittet:

Adam Danieli, ”S-topparna älskar myten om den utarmade sektorn”: https://timbro.se/smedjan/s-topparna-alskar-myten-om-den-utarmade-sektorn/

Kajsa Dovstad, ”Fattigpensionärer är inga hjälplösa offer”: https://timbro.se/smedjan/fattigpensionarer-ar-inga-hjalplosa-offer/

175: Löfvens avgång och den politiska hösten

175: Löfvens avgång och den politiska hösten

September 1, 2021

Vilka händelser från sommaren kommer att följa med under höstterminen? Vad innebär Stefan Löfvens avgång för Socialdemokraternas kommande år? Vilka politiska frågor kommer att dominera tiden fram till valet? 

Smedjanpodden är tillbaka efter sommaren och Catarina Kärkkäinen diskuterar med Benjamin Dousa, Svend Dahl och Widar Andersson, chefredaktör och vd på socialdemokratiska Folkbladet.

174: Sommarresan – Den stora småstaden Göteborg

174: Sommarresan – Den stora småstaden Göteborg

August 25, 2021

Med sina 16,95 procent hamnade Demokraterna ett par ynka procentenheter från att göra fullmäktigedebut som största parti. I vilken annan större stad hade ett nytt lokalparti kunnat skaka om kommunpolitiken på samma sätt som i Göteborg?

I den avslutande delen av Smedjans sommarresa berättar Naod Habtemichael om Göteborgspolitiken, integrationen, stadsbyggnaden och det stora kommunala ägandet.

173: Sommarresan – Näring till Norrlands inland

173: Sommarresan – Näring till Norrlands inland

August 18, 2021

Grundfrågan är inte vilka skattepengar som ska försörja krympande kommuner i Norrlands inland, utan vilken näring som skulle kunna göra det. Joakim Broman återvänder till sin hemby Ramsele i Ångermanland och konstaterar med vemod att ett återetablerat regemente inte räcker.

172: Sommarresan – Gemenskap under press i Aneby

172: Sommarresan – Gemenskap under press i Aneby

August 11, 2021

Aneby präglas av entreprenörskapsanda och samarbete, och under flyktingkrisen tog kyrkan och civilsamhället ett stort ansvar. Men kommunen har också ekonomiska problem och svårigheter med integrationen. Catarina Kärkkäinen åker tillbaka till sin hemort och ser hur Sveriges problem yttrar sig även där.

Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Detta är den sjunde delen av Smedjans resa genom Sommarsverige!

171: Centerpartiet, ideologi och skogspolitik

171: Centerpartiet, ideologi och skogspolitik

August 8, 2021

Smedjans sommarredaktion summerar den politiska sommaren hittills, och blickar framåt hösten, med särskilda nedslag om Centerpartiet, ideologiska aspekter av regeringsbildningen och skogspolitiken.

Hur ser Centerpartiets inre liv ut? Hur viktigt är ideologi inom politiken? Och varför gör regeringen och svenska politiker inte mer när EU tar sig större friheter med skogsbruket?

Linnea Dubois samtalar med Smedjans sommarredaktion – Adam Danieli, Henrik Dalgard och Anna Ek.

Länkar till artiklarna som nämns i avsnittet:

https://timbro.se/smedjan/centerpartiets-inre-ideologiska-liv/

https://timbro.se/smedjan/regeringen-star-handfallen-nar-eu-hotar-skogsbruket/ 

170: Sommarresan – En annan del av Sossesverige

170: Sommarresan – En annan del av Sossesverige

August 4, 2021

Eskilstuna har en stolt industrihistoria, men har sedan 1970-talet brottats med sociala problem och brottslighet som på senare år bytt skepnad. Tobias Samuelsson besöker en klassisk arbetarstad där det socialdemokratiska styret går sin egen väg.

Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Detta är den sjätte delen av Smedjans resa genom Sommarsverige!

169: Sommarresan – Friheten på landet försvinner

169: Sommarresan – Friheten på landet försvinner

July 28, 2021

När lantbrukare i Sverige tillfrågas om vad som skulle kunna bli bättre svarar en tredjedel större frihet. Men i stället växer regelbördan samtidigt som gårdarna fortsätter att bomma igen, skriver Edvard Hollertz som besöker gården Näs i norra Småland.

Essän är den femte delen av Smedjans sommarresa. Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Följ med på Smedjans resa genom Sommarsverige!