Smedjanpodden
159: Liberaler måste vara på sin vakt mot socialdemokrater

159: Liberaler måste vara på sin vakt mot socialdemokrater

May 19, 2021

”Socialdemokratin har en gruppbaserad och utjämnande syn på rättvisa, som är formad i en marxistisk tanketradition”, säger Caspian Rehbinder i veckans avsnitt.

Relationen mellan liberaler och socialdemokrater har satt sin prägel på innevarande mandatperiod, och det mesta talar för att diskussionen kommer att bli allt intensivare ju närmare valet vi kommer. 

Häromveckan publicerade Dagens Nyheters kultursida en artikel där redaktörerna för tidskriften Liberal Debatt, Emma Høen Bustos och Matilda Molander, tillsammans med den socialdemokratiska tidskriften Tidens chefredaktör Payam Moula argumenterade för att socialdemokratin och liberalismen delar viktiga ideologiska övertygelser som skulle kunna ligga till grund för ett gemensamt politiskt projekt.

Men hur ser den ideologiska gemenskapen mellan liberaler och socialdemokrater egentligen ut, om den ens existerar? Behöver politiska samarbeten alltid bygga på starka värderingsgemenskaper? Och hur har socialdemokrater och liberaler historiskt sett förhållit sig till varandra? 

Svend Dahl samtalar med Emma Høen Bustos, en av författarna bakom DN-artikeln, Caspian Rehbinder, som är medarbetare på Timbro, och Claes Arvidsson, författare till flera böcker om svensk politisk historia. 

158: Studieavgifter omfördelar uppåt

158: Studieavgifter omfördelar uppåt

May 12, 2021

Studieavgifter till universitet och högskolor är normen inom OECD, men i Sverige betraktas förslaget som att det strider mot vårt mål att högre utbildning ska vara tillgänglig för alla.

Skulle studieavgifter försämra tillgången till högre utbildning för sämre bemedlade? Hur ser det ut i resten av världen? Gynnar högre utbildningen i själva verket högutbildade och höginkomsttagare? Kan man i så fall motivera den regressiva omfördelningen? Catarina Kärkkäinen samtalar med Oskar Qvarfort och Adam Danieli.

Länkar ur avsnittet:

Rapporten Kostnaden för kunskap: https://timbro.se/valfard/studieavgifter-i-hogskolan/

Krönikan Studieavgifter skulle gynna studenterna: https://timbro.se/smedjan/studenter-bor-vara-med-och-bara-kostnaden-for-utbildning/

Essän Välfärdsstaten är ingen Robin Hood: https://timbro.se/smedjan/valfardsstaten-ar-ingen-robin-hood/

157: Kapitalskatterna hindrar investeringar

157: Kapitalskatterna hindrar investeringar

May 6, 2021

”Jag tror verkligen att vi kommer att se en våg av ökade kapitalskatter över världen”, sade finansminister Magdalena Andersson nyligen. Kommer den även i Sverige? Har vi låga skatter på kapital jämfört med omvärlden? Hur påverkar kapitalskatterna sparande, investeringar och tillväxt? 

Catarina Kärkkäinen samtalar med Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro, och Klas Tikkanen, operativ chef på Nordic Capital.

Länkar: Jacob Lundbergs bok Allt du behöver veta om skatter: https://www.adlibris.com/se/bok/allt-du-behover-veta-om-skatter-9789177032304

Skatt på kapital – en internationell jämförelse: https://timbro.se/ekonomi/skatter/skatt-pa-kapital-jamforelse/ 

156: Framtiden för Bromma flygplats

156: Framtiden för Bromma flygplats

April 28, 2021

Regeringen gav i dagarna besked om att man vill stänga Bromma flygplats, och tillsätter en snabbutredning för att avveckla ”så snabbt som möjligt”. Den borgerliga oppositionen är kritisk liksom stora delar av näringslivet.

Vad finns det för målkonflikter i frågan om Bromma? Hur ska man resonera om lönsamhet, miljö och kapacitet? Behövs flygplatsen? Och kommer flygandet se ut som vanligt efter pandemin?

Catarina Kärkkäinen och Svend Dahl samtalar med Fredrik Kämpfe, branschchef för flyg på Transportföretagen, och Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern. 

155: Politiserade Svenska kyrkan

155: Politiserade Svenska kyrkan

April 21, 2021

Samtidigt som religionen har återkommit till det offentliga samtalet kritiseras Svenska kyrkan för att ta en alltför politisk och vänsterlutande roll. Valet att yttra sig i en spontanremiss om språkkrav för medborgarskap är det senaste exemplet som föranlett kritik.

Börjar borgerliga ifrågasätta sin tillhörighet till Svenska kyrkan? Var går gränsen mellan samhällsengagemang och politik? Är det ett problem när fler samhällssfärer som civilsamhället och religionen blir mer politiska?

Catarina Kärkkäinen samtalar med Ann Heberlein, teologie doktor i etik och författare, och Joel Halldorf, skribent, författare och docent i kyrkohistoria.

154: Staten kan inte planera fram innovation

154: Staten kan inte planera fram innovation

April 14, 2021

Veckans avsnitt handlar om innovation och hur idéer och framsteg kommer till inom forskning och näringsliv. Varför bör forskningen betraktas som Sveriges sista planmonopol? Hur fungerar innovationsstöd till företag? Och om det inte fungerar – vad kan göras i stället? 

Catarina Kärkkäinen samtalar med Adam Danieli och Christian Sandström, biträdande professor inom Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 

Länkar till artiklarna som nämns i avsnittet: https://timbro.se/smedjan/sveriges-sista-planekonomi/

https://timbro.se/smedjan/aktiv-industripolitik-blir-inte-battre-med-kandisekonomer/

153: Strid om äganderätt i skogen

153: Strid om äganderätt i skogen

April 7, 2021

Skogsutredningen som skulle stärka äganderätten ifrågasätter markägares kontroll och ägande, och i debatten låter det ibland som att skogsbruket hotar både klimatet och den biologiska mångfalden. Samtidigt är skogen privat egendom, och industrin bidrar till svensk klimatnytta. 

När blev skogspolitiken så konfliktfylld? Vilka aktörer och intressen finns på respektive sida? Hur bör äganderätten vägas mot andra värden? Är skogsbruket en miljöbov eller rentav en nyckel till ett mer hållbart samhälle? 

Catarina Kärkkäinen samtalar med Ellen Gustafsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Timbro, och Edvard Hollertz, agronom och ledarskribent i ATL – Lantbrukets affärstidning.

 

152: Regeringen saknar återöppningsplan

152: Regeringen saknar återöppningsplan

March 31, 2021

Veckans avsnitt handlar om världen efter pandemin. Hur länge är restriktionerna motiverade och när kan samhället öppna upp igen? Statsminister Stefan Löfven intervjuades nyligen i SVT om detta och gav inga svar. Har regeringen ingen plan för återöppning? Och vad är riskerna med vaccinpassen i Danmark? 

Catarina Kärkkäinen och Svend Dahl diskuterar med Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro, och Johanna Grönbäck,  kommunikationschef på forskningsinstitutet Ratio.

151: Valet handlar om Liberalernas överlevnad

151: Valet handlar om Liberalernas överlevnad

March 24, 2021

På söndag ska Liberalerna fatta beslut om partiets vägval inför valet nästa år. Partiledaren Nyamko Sabuni vill gå till val på att bilda en borgerlig regering som kan söka stöd bland riksdagens alla partier. 

Vad kommer partiet att fatta för beslut? Vilka idéer och personer definierar falangerna? Kommer Liberalerna åter bli en del av borgerligheten? Catarina Kärkkäinen och Svend Dahl diskuterar med Karin Svanborg-Sjövall. 

Länk till artiklar: https://timbro.se/smedjan/de-liberala-karnvaljarna-star-pa-sabunis-sida/

https://timbro.se/smedjan/liberalerna-hor-hemma-till-hoger/ 

EXTRAAVSNITT: Efter alliansen – Idéer för en ny borgerlighet

EXTRAAVSNITT: Efter alliansen – Idéer för en ny borgerlighet

March 19, 2021

Alliansen finns inte längre, men kanske finns det ändå idéer för en ny borgerlighet? I detta specialavsnitt av Smedjanpodden i samarbete med Timbro förlag ger författarna i antologin ”Efter Alliansen” sin bild av borgerlighetens berättelse och vägval i 2020-talets Sverige. 

PJ Anders Linder, Carl-Vincent Reimers, Tove Lifvendahl, Naod Habtemichael, Adam Danieli, Emanuel Örtengren och Zeublon Carlander intervjuas av Amanda Broberg.