Smedjanpodden
50: Kristdemokrater, arkitekturbråk och alkoholutbud

50: Kristdemokrater, arkitekturbråk och alkoholutbud

April 4, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn brandkårens värdegrund, och förklarar varför det är dåligt när en organisation som gör skillnad mellan liv och död börjar prioritera identitetspolitik högre än kompetens.

Vi talar också om arkitekturdebatten apropå ett aktuellt reportage om Arkitekturupproret. Frustrationen många känner inför den modernistiska arkitekturhegemonin är visserligen begriplig, men det finns en gräns för hur raljant man kan vara utan att tappa anhängare. Bara en verklig underdog kommer undan med att skälla som en underdog.

Därefter diskuterar vi Systembolagets dåliga utbud och frågar oss varför många ändå har så stort förtroende för bolaget. Orsaken är inte särskilt konstig: Förutom att Systembolaget inte har några konkurrenter har det dessutom skapat ett lukrativt utbyte med alkoholbranschens jättar, som gärna gör lite extra reklam för bolaget i utbyte mot enorma beställningar.

Slutligen analyserar vi Kristdemokraternas succésiffror. Hur många av dem som i dag skulle rösta på KD kommer göra det 2022, vad är det som lockar människor till Kristdemokraterna nu – och hur stor skada innebär KD:s framgångar för Moderaterna?

Dessutom slår vi Smedjanrekord i ordvitsar. Turn on, tune in, freak out!

49: Rickard Dahlin om skolan

49: Rickard Dahlin om skolan

March 28, 2019

Vad är egentligen skolans problem och vems fel är det? Är det egentligen särskilt stor skillnad mellan att vara ordningsvakt och lågstadielärare? Smedjans redaktion diskuterar skolpolitik med Rickard Dahlin, lågstadielärare och libertarian.

När var det egentligen det fick fel i den svenska skolan? Och hur tar det sig uttryck i dag? Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn träffar libertarianen och lågstadieläraren Rickard Dahlin för att dissekera flumskolan och de politiska beslut som ledde fram till den.

Vi hinner även avhandla skolan som integrationsverktyg, besvärliga föräldrar, betygsinflation, könsskillnader i skolan, och vilken nytta man har av att ha jobbat som utkastare på krogen när man skolar om sig för att bli lärare.

Turn on, tune in, freak out!

48: Terror, moderatkollaps och klimatstrejk

48: Terror, moderatkollaps och klimatstrejk

March 21, 2019

Efter terrorattacken i Christchurch spelar alltför många terroristen i händerna. Om Moderaterna någonsin kommer att kunna återuppbygga sin trovärdighet är en öppen fråga, och dagens ungas obenägenhet att sätta sig upp mot auktoriteter är oroande.

Vi diskuterar även Moderaternas valanalys, som kommer fram till vad vi själva sagt i flera år: Decemberöverenskommelsen och flera av Moderaternas politiska utspel har varit politiska självmål. Frågan är bara om Moderaterna kommer att kunna återuppbygga den trovärdighet de under så lång tid har raserat.

Slutligen diskuterar vi den generation vars representanter förra veckan gav sig ut på Stockholms gator för att ”klimatstrejka”. Vad är det egentligen för människor som ber sina föräldrar om lov för att få skolka en dag, och vilken framtid står den liberala demokratin inför om de antiauktoritära impulserna i den yngre generationen är så svaga?

47: Bidragsmoral, våld, kvotering i militären och digitala bokbål

47: Bidragsmoral, våld, kvotering i militären och digitala bokbål

March 14, 2019

Smedjan lanserar begreppet bidragsmoral, våldet eskalerar bortom de utsatta områdena, Försvarsmakten lägger för mycket energi på att uppnå ”rätt” könsbalans, och det är inte rimligt att sortera ut kultur för att man misstänker att upphovsmannen har agerat klandervärt.

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn vilka bidragsfuskare som är värre, borgerliga eller vänsterlutande. (Det är de borgerliga – ingen gillar en hycklare.)

Vi talar även om de senaste våldsdåden och vad det får för effekter på samhället när laglydiga medborgare har mer anledning att vara rädda än kriminella.

Försvarsmakten verkar fokusera alltmer på kön i förhållande till kompetens. Det är illa nog när bolagsstyrelser väljer, eller tvingas, prioritera ned kompetens, men när det gäller samhällsinstitutioner som när det kommer till kritan är livsavgörande är problemet långt mycket allvarligare.

Slutligen försöker vi förklara de digitala bokbål som på sistone lett till att artister som misstänks ha agerat klandervärt får sina verk raderade från digitala plattformar. Oavsett om de är resultatet av mediedrev, Metoo eller den samtida deplattformiseringskulturen, är den viktigaste lärdomen att den som vill vara säker på att ha tillgång till böcker, filmer och musik helt enkelt får sätta ihop ett privat bibliotek.

Turn on, tune in, freak out!

46: Förtryckta rökare, partisk public service och prepping

46: Förtryckta rökare, partisk public service och prepping

March 7, 2019

Västernorrland borde lämna sina rökare ifred, public service förmår inte skilja egna åsikter från fakta, och i en ny dokusåpa om prepping lyckas SVT sätta fingret på samhällets bristande krisberedskap.

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn Västernorrlands nya tobakspolicy, som är en påminnelse om varför liberala demokratier sätter upp gränser för vilken makt majoriteten ska tillåtas utöva över minoriteten. Blanche efterfrågar ökad solidaritet.

Vi ger även SR praktiska tips för hur de skulle kunna omvandla ett tendentiöst inslag om jämställdhet (här i betydelsen ”lika utfall”) till en balanserad rapportering. Nu när vi alla tvingas betala för public service via skattesedeln riskerar missnöjet med SVT och SR att bli ännu större om de inte kommer ur sin filterbubbla.

I syfte att själva vara balanserade ger vi dock SVT en del beröm för en ny dokusåpa om prepping, som väcker frågor om samhällets sårbarhet. Till exempel: Varför är borgerligheten så kluven i frågan om självförsörjning? Handlar det om att olika grader av prepping uppfattas som en kritik mot staten, eller som en kritik mot det moderna framåtskridandet och utvecklingen?

Turn on, tune in, freak out!

45: Myndighetsaktivister, liberalt inbördeskrig och Facebook

45: Myndighetsaktivister, liberalt inbördeskrig och Facebook

February 28, 2019

Om inte den offentliga sektorn krymper avsevärt kommer aktivistiska tjänstemän att fortsätta vara ett problem. Alla i skyttegravskriget om liberalismen har fel. Och de optimister som hoppades att sociala medier skulle gynna det offentliga samtalet visade sig ha fel.

I veckans avsnitt tar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn på sig rollen som problemlösare. Först reder vi ut varför aktivister flockas till den offentliga sektorn och väljer att arbeta som tjänstemän. Lösningen är förstås att krympa den offentliga sektorn.

Sedan analyserar vi dragkampen om begreppet ”liberalism” som återigen pågår för fullt. Här är problemet att det ideologiskt och idéhistoriskt inte finns en enda sann liberalism, utan en bred tanketradition. Ur det perspektivet blir det alltså meningslöst att sitta och dividera om vem som är liberal och inte. Däremot är det förstås partistrategiskt listigt att försöka få monopol på ett populärt begrepp.

Apropå monopol har Facebook blivit för mäktigt för sitt eget bästa, i kombination med en slagsida åt vänster och en tendens att gynna deplattformisering. Tur att dess makt utgår från dess användare, och användarnas missnöje börjar märkas allt tydligare.

44: Skatteavdrag, terrorism, lärare och provocerande konst

44: Skatteavdrag, terrorism, lärare och provocerande konst

February 21, 2019

Skatteavdrag är inte ”bidrag för de rika”, det är inte synd om återvändande IS-terrorister, det är inte synd om stökiga elever som blir utslängda ur klassrummet, och om konst ska vara provocerande så är reklamen i tunnelbanan bättre konst än den vedertagna konsten.

I veckans avsnitt reder Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn ut skillnaden mellan begreppen ”avdrag” och ”bidrag”. Det kan låta självklart, men ju längre ut på vänsterkanten man kommer, desto svårare verkar ibland skillnaden bli att förstå.

Vi diskuterar även fallet med Shamima Begum, kvinnan som efter fyra år med IS vill återvända till Storbritannien. Sverige har enligt Säpo omkring 100 IS-terrorister som kan tänkas vilja återvända hem, samtidigt som vårt rättssystem redan är tungt belastat och vår lagstiftning orimligt mild.

På temat svårlösliga samhällsproblem har den svenska skolan stora brister. Vi minns olika lärare vi haft, och konstaterar att de stränga lärare man avskydde i skolan är de lärare man i efterhand uppskattar mest. Det räcker dock inte att ha auktoritet – man måste backa upp den med bra ämneskunskaper, och där är det möjligt att den svenska skolans problem är ännu större.

Slutligen tar vi oss an en populärkulturell fråga: Hur kommer det sig att lättklädda modeller provocerar mer än helnakna män på tunnelbanans väggar? Och om konst nu syftar till att provocera – är i så fall Lindex med sin reklam för underkläder bättre konstnärer än de faktiska konstnärerna?

43: Alla hjärtans dag, vapen och oärliga politiker

43: Alla hjärtans dag, vapen och oärliga politiker

February 14, 2019

Kommunikationsproffs är inte bra för politiken, EU:s vapendirektiv är på väg att implementeras precis lika dåligt som vi väntade oss, och Smedjanpodden testar Teskedsordens ”Rassekollen”.

I dagens avsnitt testar Smedjans redaktörer stiftelsen Teskedsordens formulär för att lista ut om en dejt i själva verket är ett svin eller möjligen en rasist. Det visar sig vara ineffektivt, eftersom rätt svar redan är inbakade i frågorna.

Vi talar också om EU:s vapendirektiv, som nu har utmynnat i ett implementeringsförslag från regeringen. Precis som vi sagt hela tiden har EU-direktivet, som i sig inte nödvändigtvis hade blivit ett större problem för Sveriges jägare och sportskyttar, blivit ett verktyg för att införa impopulär politik i Sverige och sedan skylla på EU.

Slutligen försöker vi svara på frågan varför politiker i en tid av populism och misstro mot eliter talar på sätt som snarare förstärker förtroendekrisen. Vår slutsats: Politisk kommunikation handlar för mycket om narrativ och förskönande omskrivningar, och för lite om att faktiskt beskriva verkligheten.

42: Rättviseförmedlingen, konservatism och miljösnobberi

42: Rättviseförmedlingen, konservatism och miljösnobberi

February 7, 2019

Det är inte alls goda nyheter att Rättviseförmedlingen har lagt ned, tycker Blanche. Konservatismen är tillbaka i samhällsdebatten – även om ingen verkar förstå vad konservatism är – och så har miljösnobberiet nått nya höjder.

Många är glada att Rättviseförmedlingen lagt ned, men Smedjanpodden kan meddela att det inte finns någon anledning att korka upp champagnen. Orsaken till att den lägger ned är inte att den givit upp, utan att dess ideologi fått så stort genomslag att själva lobbyorganisationen blivit överflödig.

Konservatismen har åter dykt upp i samhällsdebatten, men få verkar förstå konceptet. I stället tror många att konservatism är en motsats till liberalism, som om liberalkonservatismen över huvud taget inte existerade. Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn reder ut begreppen.

Slutligen talar vi om eliter – dels eliterna i politiken och de som förespråkar expertstyre över folkstyre, dels samhällseliterna och deras besynnerliga inställning till miljön. Samtidigt som de själva gärna flyger kors och tvärs över jordklotet, verkar de vilja göra det för dyrt eller svårt för vanligt folk att följa efter. Varför lyckas miljöaktivister alltid göra sig så osympatiska?

41: Martin Jacobsson

41: Martin Jacobsson

January 31, 2019

Vad får man skämta om, varför är högern roligare än vänstern, och vad är egentligen banjohögern? Smedjanpodden gästas av Martin Jacobson, satirtecknaren bakom I Fablernas Land, för att prata om stad-land-konflikten och politisk satir.

Vilka komiker är det egentligen som slår uppåt, vad kännetecknar bra politisk satir, och finns det humor som tilltalar både högern och vänstern? Kan partipolitiskt engagerade personer vara roliga, och är centerhatet verkligen så hatiskt som det påstås?

I veckans avsnitt av Smedjanpodden gästas Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn av I Fablernas Land-tecknaren Martin Jacobson för att prata om politisk satir, och dessutom om stad-land-konflikten: Håller vänstern på att försvagas på landsbygden, vad skulle Sverige utanför städerna behöva, och vad är egentligen banjohögern?