43: Alla hjärtans dag, vapen och oärliga politiker

February 14, 2019

Kommunikationsproffs är inte bra för politiken, EU:s vapendirektiv är på väg att implementeras precis lika dåligt som vi väntade oss, och Smedjanpodden testar Teskedsordens ”Rassekollen”.

I dagens avsnitt testar Smedjans redaktörer stiftelsen Teskedsordens formulär för att lista ut om en dejt i själva verket är ett svin eller möjligen en rasist. Det visar sig vara ineffektivt, eftersom rätt svar redan är inbakade i frågorna.

Vi talar också om EU:s vapendirektiv, som nu har utmynnat i ett implementeringsförslag från regeringen. Precis som vi sagt hela tiden har EU-direktivet, som i sig inte nödvändigtvis hade blivit ett större problem för Sveriges jägare och sportskyttar, blivit ett verktyg för att införa impopulär politik i Sverige och sedan skylla på EU.

Slutligen försöker vi svara på frågan varför politiker i en tid av populism och misstro mot eliter talar på sätt som snarare förstärker förtroendekrisen. Vår slutsats: Politisk kommunikation handlar för mycket om narrativ och förskönande omskrivningar, och för lite om att faktiskt beskriva verkligheten.

00:0000:00

42: Rättviseförmedlingen, konservatism och miljösnobberi

February 7, 2019

Det är inte alls goda nyheter att Rättviseförmedlingen har lagt ned, tycker Blanche. Konservatismen är tillbaka i samhällsdebatten – även om ingen verkar förstå vad konservatism är – och så har miljösnobberiet nått nya höjder.

Många är glada att Rättviseförmedlingen lagt ned, men Smedjanpodden kan meddela att det inte finns någon anledning att korka upp champagnen. Orsaken till att den lägger ned är inte att den givit upp, utan att dess ideologi fått så stort genomslag att själva lobbyorganisationen blivit överflödig.

Konservatismen har åter dykt upp i samhällsdebatten, men få verkar förstå konceptet. I stället tror många att konservatism är en motsats till liberalism, som om liberalkonservatismen över huvud taget inte existerade. Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn reder ut begreppen.

Slutligen talar vi om eliter – dels eliterna i politiken och de som förespråkar expertstyre över folkstyre, dels samhällseliterna och deras besynnerliga inställning till miljön. Samtidigt som de själva gärna flyger kors och tvärs över jordklotet, verkar de vilja göra det för dyrt eller svårt för vanligt folk att följa efter. Varför lyckas miljöaktivister alltid göra sig så osympatiska?

00:0000:00