Smedjanpodden
160: Jämlikhet i marknadsekonomin

160: Jämlikhet i marknadsekonomin

May 26, 2021

Veckans avsnitt handlar om jämställdhet och jämlikhet inom marknadsekonomin. Kvotering utifrån kön, sexualitet och etnicitet är återigen på kartan, och den eviga tanken att det fria näringslivet i grunden skapar ojämlikhet som politiken sedan behöver jämna ut återkommer inom LO och socialdemokratin.

Stämmer bilden av att samhället präglas av allt djupare klyftor? Hur har reallöneutvecklingen och antalet arbetstillfällen utvecklats över tid? Och vad finns det för svar på frågan om jämställdhet inom näringslivet för den som inte tror på kvotering?

Catarina Kärkkäinen samtalar med Benjamin Dousa och Fredrik Johansson, kommunikationsrådgivare och krönikör i Svenska Dagbladet, Axess och Smedjan.

Länkar till texterna i avsnittet:

”Ägande slår wokekultur” av Benjamin Dousa: https://timbro.se/smedjan/agande-slar-wokekultur/

”Arbetet struntar i LO-medlemmarna” av Fredrik Johansson: https://timbro.se/smedjan/arbetet-struntar-i-lo-medlemmarna/

159: Liberaler måste vara på sin vakt mot socialdemokrater

159: Liberaler måste vara på sin vakt mot socialdemokrater

May 19, 2021

”Socialdemokratin har en gruppbaserad och utjämnande syn på rättvisa, som är formad i en marxistisk tanketradition”, säger Caspian Rehbinder i veckans avsnitt.

Relationen mellan liberaler och socialdemokrater har satt sin prägel på innevarande mandatperiod, och det mesta talar för att diskussionen kommer att bli allt intensivare ju närmare valet vi kommer. 

Häromveckan publicerade Dagens Nyheters kultursida en artikel där redaktörerna för tidskriften Liberal Debatt, Emma Høen Bustos och Matilda Molander, tillsammans med den socialdemokratiska tidskriften Tidens chefredaktör Payam Moula argumenterade för att socialdemokratin och liberalismen delar viktiga ideologiska övertygelser som skulle kunna ligga till grund för ett gemensamt politiskt projekt.

Men hur ser den ideologiska gemenskapen mellan liberaler och socialdemokrater egentligen ut, om den ens existerar? Behöver politiska samarbeten alltid bygga på starka värderingsgemenskaper? Och hur har socialdemokrater och liberaler historiskt sett förhållit sig till varandra? 

Svend Dahl samtalar med Emma Høen Bustos, en av författarna bakom DN-artikeln, Caspian Rehbinder, som är medarbetare på Timbro, och Claes Arvidsson, författare till flera böcker om svensk politisk historia. 

158: Studieavgifter omfördelar uppåt

158: Studieavgifter omfördelar uppåt

May 12, 2021

Studieavgifter till universitet och högskolor är normen inom OECD, men i Sverige betraktas förslaget som att det strider mot vårt mål att högre utbildning ska vara tillgänglig för alla.

Skulle studieavgifter försämra tillgången till högre utbildning för sämre bemedlade? Hur ser det ut i resten av världen? Gynnar högre utbildningen i själva verket högutbildade och höginkomsttagare? Kan man i så fall motivera den regressiva omfördelningen? Catarina Kärkkäinen samtalar med Oskar Qvarfort och Adam Danieli.

Länkar ur avsnittet:

Rapporten Kostnaden för kunskap: https://timbro.se/valfard/studieavgifter-i-hogskolan/

Krönikan Studieavgifter skulle gynna studenterna: https://timbro.se/smedjan/studenter-bor-vara-med-och-bara-kostnaden-for-utbildning/

Essän Välfärdsstaten är ingen Robin Hood: https://timbro.se/smedjan/valfardsstaten-ar-ingen-robin-hood/

157: Kapitalskatterna hindrar investeringar

157: Kapitalskatterna hindrar investeringar

May 6, 2021

”Jag tror verkligen att vi kommer att se en våg av ökade kapitalskatter över världen”, sade finansminister Magdalena Andersson nyligen. Kommer den även i Sverige? Har vi låga skatter på kapital jämfört med omvärlden? Hur påverkar kapitalskatterna sparande, investeringar och tillväxt? 

Catarina Kärkkäinen samtalar med Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro, och Klas Tikkanen, operativ chef på Nordic Capital.

Länkar: Jacob Lundbergs bok Allt du behöver veta om skatter: https://www.adlibris.com/se/bok/allt-du-behover-veta-om-skatter-9789177032304

Skatt på kapital – en internationell jämförelse: https://timbro.se/ekonomi/skatter/skatt-pa-kapital-jamforelse/