Smedjanpodden
192: Ännu ett pandemiår går mot sitt

192: Ännu ett pandemiår går mot sitt

December 22, 2021

Hur mår socialdemokratin? Blir vi någonsin av med coronapandemin? Är den liberala demokratin hotad? Och vad kommer att prägla det valår som kommer?

Smedjanredaktionen genom Svend Dahl, Linnea Dubois, Adam Danieli och Frida Jansson knyter ihop säcken inför jul, ser tillbaka på ett år av cement-, energi- och regeringskriser och blickar framåt mot nästa år för magasinet och samhället.

Med detta önskar redaktionen också alla läsare och lyssnare en god jul och ett gott nytt år! Vi är tillbaka den 12 januari. 

191: Inläst – Världen fortsätter att vara galen

191: Inläst – Världen fortsätter att vara galen

December 15, 2021

Vi vet i dag att covid-19 sett till dödlighet och riskgrupper snarare påminner om andra influensavirus och de virus som ligger bakom vanliga förkylningar, än om exempelvis spanska sjukan. Vaccin och behandlingsmetoder som utvecklats under pandemin gör dessutom att risken för svår sjukdom och dödsfall minskat rejält.

Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att bilden av covid-19 som ett överhängande hot mot mänskligheten tillåts leva vidare och styra politiken runt om i världen.

Det konstaterar Smedjans chefredaktör Svend Dahl i en exklusivt för Smedjanpoddens lyssnare uppdaterad och utökad version av essän Den politiska covidgalenskapen måste få ett slut.

190: Enpartistaten

190: Enpartistaten

December 8, 2021

Hur går det egentligen till när regeringen utser statens högsta tjänstemän – några av de viktigaste makthavarna i Sverige? I teorin ska de gå på kompetens. I praktiken har makten missbrukats för att ge socialdemokrater toppjobb i statens tjänst. Det skriver Adam Danieli i en nyligen publicerad rapport från Timbro: Enpartistaten.

Catarina Kärkkäinen, Adam Danieli och Benjamin Dousa diskuterar utnämningsmakten, varför 90 procent av tillsatta myndighetschefer med partibok varit socialdemokrater och hur systemet hade kunnat reformeras.

Rapporten går att läsa i sin helhet här: https://timbro.se/allmant/enpartistaten/

189: Inläst – Därför måste vi fortsätta handla med Kina

189: Inläst – Därför måste vi fortsätta handla med Kina

December 1, 2021

"Den nya berättelsen om Kina, som jag numera hör både från höger och vänster, populister och etablissemang, är på nästan varenda punkt felaktig."

Höger och vänster förenas i dag i sin kritik av handelsförbindelser med Kina. Detta är dock helt fel tillfälle för västvärlden att förlora självförtroendet. Missriktad tilltro till kommandoekonomins möjligheter är inget skäl att överge traditionen av öppenhet och frihandel, säger Johan Norberg, författare och liberal debattör, i en inläst essä. 

Essän finns tillgänglig i skriftlig form här:
https://timbro.se/smedjan/oppenhet-och-handel-ar-svaret-pa-hotet-fran-kina/