Smedjanpodden

111: ”De intellektuella ser krisen som sitt krigstillstånd”

June 3, 2020

Staten växer och ekonomin går sämre under krisen. Går det att vända utvecklingen när pandemin är över, eller riskerar inskränkningar och socialiseringar att bli ett permanenta tillstånd?

I dagens Smedjanpodd diskuterar Catarina Kärkkäinen och Svend Dahl staten och ekonomin nu och efter krisen med Mattias Svensson. Går det att rädda oss undan inflation och arbetslöshet? Och hur undviker vänner av frihet att den stora staten består?