Smedjanpodden

117: Moderat splittring eller samsyn?

July 15, 2020

I veckans avsnitt diskuteras moderat ideologi – liberalism och konservatism. Är borgerlighetens splittring ett tecken på en djupare ideologisk konflikt? Vilka är de viktiga likheterna och skiljelinjerna liberalismen och konservatismen emellan? Och kan ideologierna samverka? 

Det diskuterar Catarina Kärkkäinen och Henrik Dalgard, vikarierande skribent på Smedjan, med den moderata veteranen Olof Ehrenkrona och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.