Smedjanpodden

137: Kunskapssynen är skolans största problem

December 9, 2020

I debatten om skolans problem handlar det mesta om Göran Perssons kommunalisering och regeringen Bildts friskolereform. Men i själva verket har Sverige bakom sig flera decennier av dåliga beslut, kunskapsfientlig pedagogik och missriktade reformer.

Vem var Alva Myrdal, och vad innebar hennes sociala ingenjörskap? Varför har skolideologer inte velat lägga större vikt vid kunskapsförmedling? Och varför har inte mer hänt sedan det på 1970-talet började varnas för sjunkande läsförståelse och stök i klassrummen?

Catarina Kärkkäinen samtalar med Johan Wennström, filosofie doktor i statsvetenskap, och Benjamin Dousa.