Smedjanpodden

162: Så förstördes svensk elförsörjning och så kan vi laga den

June 9, 2021

De senaste åren har det knappt gått en vecka utan nya rubriker om elbrist och kris i elförsörjningen. Hur gick det till när Sverige på några decennier gick från att ha ett mycket välfungerande system för elförsörjning till dagens krissituation? Varför är den planerade elproduktionen från vatten- och kärnkraftverk viktig? Och vilka politiska beslut krävs på kort och på lång sikt för att återupprätta det svenska elförsörjningen?

Svend Dahl diskuterar med Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala Universitet och författare till den nya boken ”Allt du behöver veta om svensk elförsörjning”, och Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig på Timbro.