Smedjanpodden

176: Myten om den utarmade sektorn

September 8, 2021

Var tredje person i arbetskraften i Sverige arbetar i den offentliga sektorn, vilket tillsammans med Danmark är högst i hela EU och dubbelt så högt som OECD-snittet. Sedan 1980 har landets offentliga reala per capita-utgifter nästan fördubblats. Samtidigt går politiker i alla led återigen till val på slagord om mer pengar till skolan, vården och polisen. Vart tar alla pengar vägen, och behövs det verkligen ständigt mer?

Linnea Dubois samtalar om finansiering, produktivitet och prioriteringsbehov i välfärden med Adam Danieli och Kajsa Dovstad, nytillträdd vikarierande programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro.

 

Länkar till texter i avsnittet:

Adam Danieli, ”S-topparna älskar myten om den utarmade sektorn”: https://timbro.se/smedjan/s-topparna-alskar-myten-om-den-utarmade-sektorn/

Kajsa Dovstad, ”Fattigpensionärer är inga hjälplösa offer”: https://timbro.se/smedjan/fattigpensionarer-ar-inga-hjalplosa-offer/