Smedjanpodden

69: Sexism, bildning och vänstervridna kungligheter

August 15, 2019

I veckans, av semesterskäl lite kortare, avsnitt diskuterar Lars Anders och Blanche den svenska offentlighetens sexism apropå ett nytt beslut från Reklamombudsmannen. Det visar sig att den, när den anklagar andra för könsdiskriminering, kastar sten i glashus.

Vi diskuterar även svenska direktörers generella bildningsnivåer och den kritik som under sommaren har riktats mot deras läsvanor. I själva verket läser de visserligen en hel del, men framför allt de vanliga kioskvältarna. För den som vill knäcka en genomsnittlig direktör i kulturellt kapital måste klasskampen alltså inte vara svårare än att förkovra sig inom klassisk litteratur.

Slutligen diskuterar vi det brittiska hertigparets av Sussex ställningstaganden i samtida modefrågor och vad det kan tänkas innebära för det brittiska kungahuset och samhället i stort.

Turn on, tune in, freak out!