Smedjanpodden

81: Battle of Ideas, elefantkyrkogården och den impotenta staten

November 7, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche sin resa till Battle of Ideas i London. Det engelska debattklimatet utvecklas i positiv riktning – kanske finns det hopp om förbättring även i Sverige?

Vi diskuterar även Regeringskansliets elefantkyrkogård och vilka incitament som uppstår för svenska myndighetschefer när de kan göra sig omöjliga på jobbet och i stället för att drabbas av negativa konsekvenser fortsätta uppbära skyhög lön som generaldirektörer på Regeringskansliet. Det vore bra för såväl skattebetalarna som myndigheterna om cheferna hade lite otryggare anställningar.

Slutligen talar vi om de imamer som trots att de innebär ett hot mot rikets säkerhet har försatts på fri fot, eftersom utvisning i sin tur skulle hota deras säkerhet. Vi är inte entusiastiska över statens förmåga att skydda sina medborgare mot hot.