Smedjanpodden

89: Sista avsnittet med Blanche och Lars Anders

January 4, 2020

Avsnitt 89 blir Smedjanpoddens sista avsnitt med Lars Anders och Blanche. Redaktörerna utvärderar 2019, ett år som präglats av lag- och ordningsfrågor och partipolitiska omvälvningar. Socialdemokraterna verkar ha förlorat sin position som Sveriges största parti, men kan tack vare alla sina stödpartier än så länge behålla sin maktställning.

Vi utvärderar även 2010-talet: terrorvågen, invandringsdebatten, den sociala ingenjörskonstens återkomst, identitetspolitikens beklagliga succé, det nya medielandskapet och de nya politiska skiljelinjerna.

Slutligen blickar vi tillbaka över våra nästan tre år med Smedjan, och nästan två år med Smedjanpodden. Äganderätten och den individuella autonomin inskränks alltmer, förvaltningen krisar och meritokratin är på tillbakagång, men det går även att hitta ljusglimtar.

Turn on, tune in, freak out!