Smedjanpodden

72: Gör-det-själv-samhället och den nya sociala ingenjörskonsten

September 5, 2019

I veckans avsnitt talar Lars Anders och Blanche om gör-det-själv-samhället, där staten på sig ansvaret för människors trygghet, vård, tillgång till bostäder och mycket mer, men utan att leverera. I stället får människor i många fall klara sig själva – men riskerar då att straffas av staten, som om de försökte kringgå ett fullt fungerande system och inte ett system som är dysfunktionellt på många allvarliga punkter.

Vi talar även om den nya vågen social ingenjörskonst, där teknokrater försöker styra hur vi bor, reser, betalar, dricker och röker i syfte att göra människor så ekonomiskt effektiva och yteffektiva som möjligt. Ett illustrativt exempel är flygskatten, som i dagarna lyckades få ännu en flyglinje att sluta avgå från Sverige. Slutligen diskuterar vi varför rökning har blivit en frihetsfråga.

Turn on, tune in, freak out!